Malå kommun valde Stratsys för att effektivisera målstyrningen – digitaliseringen kom på köpet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Malå kommun valde Stratsys för att effektivisera målstyrningen – digitaliseringen kom på köpet</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Bättre uppföljning, effektivare målstyrning och digitalisering av arbetsprocesserna är några av anledningarna till att Malå kommun väljer Stratsys. Här berättar Anna Jonsson, ekonomihandläggare på Malå kommun, varför de valde Stratsys verktyg för verksamhetsplanering och vad de har för förväntningar!


Varför valde ni Stratsys?

– Det kändes tryggt att veta att Stratsys redan hade nöjda användare i andra kommuner. Vi hörde oss för med några kommuner som redan var kunder hos Stratsys för att ta reda på hur de använde sig av systemet, berättar Anna.

– Vi hade god kontakt med bland annat Borgholms kommun och fick se hur systemet hade hjälpt dem i deras arbete. Därefter blev vi säkra på att det var Stratsys vi ville ha. Målet nu är att skapa en röd tråd i målstyrningen, så att det blir enkelt och tydligt för medarbetarna att jobba med uppföljning av målen.


Vad har ni för förväntningar på Stratsys verktyg?

Innan Stratsys jobbade Malå kommun främst med Word och Excel. Det blev väldigt mycket manuell handpåläggning och man hade problem med att få till en bra uppföljning av målen. Deras förhoppning nu är att Stratsys ska kunna hjälpa dem att skapa en tydligare struktur, så att hela organisationen kan se vilka mål som ska prioriteras.

– Det var främst uppföljningen och den tydliga strukturen vi var ute efter, menar Anna. Vi är också i behov av att förändra vårt arbetssätt gällande målstyrning och hoppas att Stratsys ska kunna stötta oss i det. Vi är en liten kommun som behöver se över våra processer och digitalisera för att bli mer effektiva.

– Vi kommer också att ha en integration till Visma, där vi integrerar budget- och prognosarbetet i Stratsys. Målet med detta är att skapa ett enhetligt arbetssätt som underlättar för hela verksamheten. Digitaliseringen får vi på köpet!

Foto: Malin Hedman