Kvalitetsförbättring i fokus: Stratsys går med i SIQ

siq-stratsys
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Stratsys går med i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling för att säkerställa högsta kvalitet och innovation i sina produkter och lösningar. Genom detta samarbete kommer Stratsys att dra nytta av värdefull kunskap som kommer att stärka den interna kompetensen inom kvalitets- och utvecklingsarbete såväl som produktutvecklingen inom kvalitetsområdet.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är en oberoende stiftelse vars uppdrag är att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Medlemskapet i SIQ kommer att innebära att Stratsys får ta del av SIQ:s expertis och resurser för att stärka den interna kompetensen inom kvalitetsområdet. Dessutom kommer Stratsys att ha tillgång till framtidsspaningar och erfarenhetsutbyte kring de växande kraven och utmaningarna inom både offentlig och privat sektor.

Samarbete för kunskapsspridning och utveckling

Men samarbetet går längre än så. Det inkluderar även en möjlighet att tillsammans kunna bidra till att höja kvalitetsmedvetenhet och kompetens inom branschen genom gemensamma insatser. Flera spännande evenemang är redan på agendan, såsom Stratsys medverkan i SIQ:s medlemsseminarium och kommande webinars som arrangeras av Stratsys.

"SIQ är en betydande samhällsaktör med en imponerande historia av att sprida kunskap för en positiv kvalitetsutveckling inom alla typer av branscher och verksamheter. Jag är säker på att samarbetet kommer att stärka vår interna kompetens på Stratsys men även stödja oss att driva en produktutveckling som följer den senaste kunskapen inom området. Jag ser också fram emot att främja och ta del av kunskapsöverföringen och lärandet som sker genom SIQ:s medlemsnätverk," säger Lisa Sohlberg, produktexpert inom kvalitet på Stratsys.

"SIQ är en betydande samhällsaktör med en imponerande historia av att sprida kunskap för en positiv kvalitetsutveckling inom alla typer av branscher och verksamheter."IMG_4456

Lisa Sohlberg, Product Growth Manager, Stratsys

"Det är så roligt att få en ny medlem som Stratys som utvecklar digitala kvalitetssystem då vikten av kvalitetsarbete och digitalisering är mer aktuellt än någonsin," säger Berit Lindholm VD SIQ.


För mer information, kontakta oss gärna:
Lisa Sohlberg, Product Growth Manager
E-post: lisa.sohlberg@stratsys.com