Kvalitetsarbete för skola nu i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kvalitetsarbete för skola nu i Stratsys</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

Nu lanserar vi en modell för kvalitetsarbete där elevernas måluppfyllnad står i fokus! Både mål och uppföljning blir en del av det vardagliga arbete.

Vi på Stratsys har länge arbetat med systemstöd för arbetet med Skolans systematiska kvalitetsarbete, SKA. Det är ett arbete där hela styrkedjan från politiker till pedagog är delaktiga i uppföljningsarbetet. Tyvärr saknas ofta transparens i arbetet mellan leden i styrkedjan och det kan därför ibland kännas som att man rapporterar åt någon annan.

Eftersom våra kunder inom skolan länge arbetat utifrån Skolverkets Kvalitetshjul bestämde vi oss för att ta fram en modell där processer och begrepp känns bekanta. I den står elevernas måluppfyllelse i fokus samtidigt som mål och uppföljning blir en del av vardagen. Allt detta tror vi leder till ökad skolutveckling!

Kvalitetssäkring i fem enkla steg

Den nya kvalitetsarbetsmodellen för skola i Stratsys hjälper till att skapa ett kvalitetssäkrat och likvärdigt arbetssätt med hjälp av fem steg som underlättar samordningen. 

  1. Var är vi?
  2. Vart ska vi?
  3. Hur kommer vi dit?
  4. Hur gick det?
  5. Rapportering!


Vill du veta mer om kvalitetsarbete för skolan? Se demo-filmen där vi berättar mer om hur ni kan komma igång. Eller läs mer om produkten här.