Kristiansunds kommun är en av de bästa – med hjälp av Stratsys verksamhetsplaneringssystem

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kristiansunds kommun är en av de bästa – med hjälp av Stratsys verksamhetsplaneringssystem</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Yrkespriset är en utnämning där 278 av Norges kommuner tävlar om att ha den bästa övergripande verksamhetsplaneringen. Kristiansunds kommun hamnade på andra plats, vilket är mycket imponerande! Kommunen utmärker sig som den kommun med den mest heltäckande verksamhetsplaneringen.  

Kristiansunds kommun är i en egen division i förhållande till verksamhetssplanering, säger juryledaren Håvard Moe, KS-konsult. Kommunen har fått mycket beröm för deras sätt att arbeta och vi på Stratsys är mycket glada över att vara en del av deras arbete med verksamhetsplanering. 

“Vi använder Stratsys verksamhetsplaneringssystem som tillhandahålls av Xledger Public, i vårt arbete, till skillnad från många andra kommuner som använder Framsikt. Stratsys ger oss möjlighet att bygga de ledningsprocesser vi behöver och en röd tråd genom alla nivåer i planeringssystemet och ända ner till aktiviteter i verksamheten. Vi är mycket nöjda med det här systemet.”
Vibeke Grønvik och Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommun.

Kristiansunds kommun har de senaste åren gjort en betydande satsning på digitalisering och hållbarhet. Ett viktigt verktyg har varit implementeringen av ett bättre system för verksamhetsplanering. Idag använder Kristiansunds kommun Stratsys för bland annat periodisk rapportering, upprättande av planer, för intern kontroll samt mål- och resultatuppföljning. Vibeke säger att det bästa med att använda Stratsys är att kommunen har mycket bättre överblick.

Bedömningskriterierna som låg till grund för priset var:  

- Röd tråd och sammanhang för övergripande verksamhetsstyrning från kommunplan till årsredovisning. 

- Bra och konsekvent beskrivning av styrsystemet.

- Tydlig mål- och resultatstyrning.

En framgångfaktor för att få alla att använda systemet har varit Kristiansunds kommuns förmåga att underlätta för den enskilde användaren och använda systemets riktlinjer. Samt att ständigt arbeta med att förbättra styrmodeller och processer.
Hogne Engdahl, senior rådgiver, virksomhetsstyring i Stratsys.

Läs hela nyheten hos Kristiansund kommun här.