Care of Sweden väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Care of Sweden väljer Stratsys</span>
Skriven av
Krister Gavelius
Lästid
1 min

Skalbarhet, effektivitet och delaktighet var i fokus när Care of Sweden valde Stratsys verktyg för verksamhetsplanering. Här berättar Karl Bülow, försäljnings och marknadschef på Care of Sweden, om förväntningarna på samarbetet med Stratsys.


Bakgrund

Care of Sweden är en leverantör av madrasser, dynor och kuddar som förebygger trycksår. Bolagets ambition är att eliminera trycksår, som utöver mänskligt lidande även bidrar till ökad arbetsbelastning för personalen i vården. Care of Sweden befinner sig just nu i en intensiv tillväxtfas och behöver snabbt digitalisera sin verksamhetsplanering och uppföljning. För att underlätta detta arbete har de valt att investera i Stratsys digitala verktyg.

På en snabbväxande marknad med höga tillväxtmål i sikte så krävs det att hela organisationen är transparent medveten om målriktning och hur alla kan och ska bidra oavsett roll.

En visuellt och tydligt kommunicerad verksamhetsplan med Stratsys kommer ge förutsättning för verksamheten och medarbetare att förstå vart man ska och hur man ska ta sig dit. Med Stratsys hoppas man att det ska bli lättare att skapa en övergripande helhetsbild vart bolaget är på väg, vilka effekter som uppnås med mål- och aktivitetsarbetet samt vad det enskilda ansvaret och bidraget är hos medarbetaren.

Varför valde ni Stratsys?

– Care of Sweden valde Stratsys eftersom vi anser att verktyget både är enkelt och effektivt, det är dessutom skalbart mot våra behov. Vi har fått bra kontakt och vägledning från första början. Nu ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete – och framförallt nya möjligheter att leda vår organisation framåt med stor delaktighet, förklarar Karl.