https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Helena_2.png
Video

Video - Integrera läroplansområdena i målstyrningsarbetet

I denna video får du ta del av en diskussion kring hur man kan få allt att hänga ihop.

Hur kvalitetssäkrar du ditt kommunala och statliga uppdrag inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete? I denna webinarvideo får du en genomgång av hur målformuleringsarbetet kan formuleras och följas upp utifrån båda uppdragen.

Du får bland annat ta del av:

  1. Flödet som är uppbyggt i Stratsys utifrån Skolverkets kvalitetshjul
  2. Hur du kan koppla samman det kommunala och statliga uppdraget
  3. Hur du får till en effektiv uppföljning av kvalitetsarbetet


HubSpot Video