Lär känna dina medarbetare med vår mötesmall för avstämningssamtal

beach-stratsys
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
1 min

Allt fler människor föredrar att arbeta för den ultimata chefen snarare än det ultimata varumärket. Om du som chef inte lyssnar på dina medarbetare kommer du också ha svårt att uppfylla förväntningarna de har. Ett utmärkt sätt att bemöta deras förväntningar är genom att ha rutinmässiga avstämningsmöten. De har bevisats stärka banden mellan dig som ledare och dina medarbetare.  

“Med tanke på all den tid du spenderar på att hitta kompetent personal, är det också värt att hjälpa dem växa och bli den bästa versionen av sig själva." Justin Rosenstein, medgrundare till ASANA.  

Regelbundna avstämningsmöten har många positiva effekter för dina medarbetare 

 • De stärker teamkänslan och ger er en chans att lösa eventuella problem, som annars riskerar att växa till onödiga och energikrävande konflikter
 • Mötena blir en motivationskälla för dina medarbetare där de får den hjälp och uppmärksamhet de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt
 • Mötena påminner medarbetarna om den större helheten och de mer övergripande mål som får er att med glädje gå till jobbet fem dagar i veckan

Att ha en agenda med fokus på medarbetaren och som främjar fria samtal, kan vara avgörande inför ett avstämningssamtal. Risken finns att mötet annars liknar mer ett vanligt avstämningsmöte, med fokus på siffror kopplat till ett projekt eller gruppens försäljningsmål.  

Tips på relevanta frågor:

 • Hur har din vecka/månad varit? 
 • Känner du att du har allt du behöver för att kunna utföra ditt arbete, är det något du saknar för att kunna göra det ännu bättre? 
 • Finns det något särskilt som du känner att du vill dela med dig av? 
 • Finns det några obesvarade frågor eller oklarheter som skulle kunna redas ut? 

Se till att frågorna du ställer fokuserar på: 

 • Långsiktiga och kortsiktiga mål
 • Både karriärmål och nuvarande arbetsuppgifter
 • Relationer och trivsel som stärker banden mellan dig och den anställde
 • En plan framöver som går i linje med medarbetarens långsiktiga mål och som motiverar personen att jobba för just dig

Det finns fler frågor att hämta i vår agendamall - du kan ladda ner den på knappen nedan. 

Agendamallen är redo