Informationssäkerhet – är ISO 27001 lösningen?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Informationssäkerhet – är ISO 27001 lösningen?</span>
Skriven av
Krister Gavelius
Lästid
2 min

Är du på väg att implementera ISO 27001 i din organisation? I det här blogginlägget reder vi ut hur ett ledningssystem för informationssäkerhet kan hjälpa ditt företag.

Vad är ISO 27001?

Vi tar det från början, ISO 27001 är en internationell ledningssystemstandard för informationssäkerhet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet hjälper organisationer att skapa en bättre struktur i sitt dataskyddsarbete. Vilket underlättar i en tid där företag möts av dataskyddskrav från både myndigheter, kunder, medarbetare och ägare.

I takt med att samhället digitaliseras ökar också riskerna för att konfidentiella uppgifter blir stulna, sprids till felaktiga källor eller skadas. För att stärka upp sin informationssäkerhet väljer allt fler företag därför att certifiera sig med ISO 27001.

Vad är en ISO certifiering?

Syftet med en ISO certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuella ISO standard. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.

Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

Fler affärer med ökad konkurrenskraft tack vare ISO 27001 certifiering

Kunder ställer idag större krav på sina leverantörers informationssäkerhet. Genom att certifiera företaget med ISO 27001 sätter ni en kvalitetsstämpel på er informationshantering. Med ett ledningssystem blir det lättare att redovisa utåt vad ni gör för att skydda era informationstillgångar – vilket både kommer hjälpa er att bibehålla förtroendet hos befintliga kunder och bygga nya kundrelationer.

När det kommer till upphandlingar innebär det stora fördelar att vara certifierade med ISO 27001, då det ger er ökad konkurrenskraft mot branschkollegor. I många upphandlingar ställer kunden idag krav på att leverantören ska ha ett godkänt ledningssystem för informationssäkerhet. ISO 27001 är dessutom en internationell standard som är känd över hela världen, vilket kan bidra med extra stöd till företag som vill växa globalt.

ISO 27001 GDPR - Bättre lagefterlevnad = minskad risk för sanktionsavgifter

Företag har en rad olika krav att leva upp till när det kommer till informationssäkerhet – och med ISO 27001 blir det lite lättare att hålla koll på lagefterlevnaden. Dataöverträdelser kan kosta företag dyra summor, vilket gör det viktigt att få informationshanteringen under kontroll. ISO 27001 kan också minska behovet av revisioner, eftersom ni med hjälp av ledningssystemet kan visa att ni lever upp till en globalt accepterad säkerhetsstandard.

Det blir också lättare att få överblick på arbetet med GDPR, vilket minskar riskerna för ytterligare sanktionsavgifter. Men det är inte bara ekonomin som kan få sig en smäll om lagefterlevnaden blir lidande, utan såklart också företagets rykte, individer och samhället i sig. Därför är det viktigt att sätta hög prioritet på informationssäkerhetsarbetet – och kanske överväga den där ISO-certifieringen om den inte redan finns på plats.

Avslutningsvis – några av fördelarna med ISO 27001:

  • Skyddar företagets informationstillgångar på ett effektivt sätt
  • Minskar behovet av revisioner
  • Minskar risker för sanktionsavgifter på grund av säkerhetsöverträdelser
  • Underlättar lagefterlevnaden
  • Ökar konkurrenskraften i upphandlingar
  • Internationell standard som kan hjälpa företag att växa globalt

Är du intresserad av att läsa mer om informationssäkerhet och ISO? Kolla in guiden ”3 anledningar att komma igång med ISO 27001”. Du kan ladda ner den på länken nedan!

Ladda ner guide