Övrigt / Blogginlägg • 4 min lästid

Håll det perfekta brainstorming-mötet med vår agendamall

Definitionen av ett brainstorming-möte 

Förbereder du dig för att sätta ihop ännu ett brainstorming-möte, eller är detta kanske första gången du ska hålla i ett? Oavsett så är det viktigt att ändra strukturen av mötet för att främja kreativiteten och inte fastna i samma tankebanor som under det förra mötet.  

Ett brainstorming-möte innebär att en mängd av idéer genereras av en grupp människor vars mål är att komma på kreativa lösningar inom ett visst ämne. Brainstorming-möten hålls av allt från väletablerade större företag som vill komma med kreativa lösningartill startups som vill expandera sin verksamhet. Ditt mål som mötesorganisatör ska vara att ge dina medarbetare en kreativ miljö som främjar deras möjligheter till att ofiltrerat sätta ord på deras inre tankar. 

Brainstorming är ett utmärkt sätt att:  

  • Främja ett “outside the box-tänkande”
  • Ge dina kollegor en miljö där de ocensurerat kan dela med sig av idéer och lösningar
  • Få dina medarbetare att känna sig hörda och att de bidrar till företagets utveckling
  • Främja en varm och kreativ företagskultur

Om du som mötesorganisatör inte planerar mötet tillräckligt väl kan det få konsekvenser som: 

  • Ditt team kan börja argumentera för och emot specifika idéer som tas upp, vilket hämmar kreativiteten
  • Det är inte tillräckligt “högt i tak” för att ge dina kollegor den miljö som krävs för att mötet ska fylla sin funktion. En miljö där alla idéer, allt från de galna till de mer självklara tas upp. 

Hur hålls ett lyckat brainstorming-möte? 

  • Även om du via agendan skickat ut mötets syfte och innehåll, är det viktigt att under mötet påminna dina kollegor så de inte missförstått vad mötet ska handla om
  • Se till att släppa din position som chef för en stund. Du är en i teamet och ni ska tillsammans hitta en lösning på ett specifikt problem ni gemensamt står inför.  
  • Se till att dina kollegor är införstådda med att syftet med mötet inte är att kritisera orealistiska idéer. Det medför bara att innovativa lösningar hålls tillbaka i rädsla om att få kritik och tryckas ner.  
  • Om vissa av dina kollegor inte är av typen som uttalar sig högt inför de andra kollegorna, se då till att de får möjligheten att efter mötet framföra sina idéer till dig.

Och se till att ha kul! Ta gärna med snacks eller lunch till mötet. Få fram den sköna känslan av att känna sig hörd och uppskattad bland deltagarna. Om du tänker på ovanstående när du utformar ditt nästa brainstorming-möte kommer dina kollegor se fram emot nästa gång mötet hålls med dig som organisatör!

Agendamallen är redo