Därför behöver er verksamhet ISMS 

Två medarbetare diskuterar ISMS framför laptop
Skriven av
Max Kollberg
Lästid
1 min

ISMS är ett ledningssystem som hjälper organisationer att hantera information på ett säkert sätt och leva upp till krav kopplade till informationssäkerhet. I det här blogginlägget går vi igenom vad ISMS är och varför er verksamhet bör arbeta med detta. 

Vad är ISMS? 

ISMS är ett ramverk och en förkortning av Information Security Management System. Det är ett stöd som fungerar som styrning för informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Ramverket innefattar bland annat riktlinjer och förutsättningar för ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Varför behöver ni ISMS? 

Att ha ett ISMS i en organisation är fördelaktigt då det motverkar att information hamnar i fel händer, förvanskas eller förstörs. Syftet med ramverket är att säkerställa att endast behöriga personer, entiteter eller processer får och kan ta del av särskild information samt att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs. Alla organisationer kan utsättas för dataintrång eller cyberattacker och för att motverka att ett angrepp får stora konsekvenser, är det viktigt att det finns ett förebyggande system på plats. Att ha ett ISMS integrerat i organisationen visar även medarbetare och övriga intressenter att man tar informationssäkerhet på allvar. 

Med ett ISMS kan ni ligga steget före och få stöttning i ert informationssäkerhetsarbete: 

  • Få en överblick av data
  • Möta lagkraven kring informationssäkerhet
  • Förebygga potentiella dataintrång eller cyberattacker
  • Skydda informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet

 

Stratsys verktyg hjälper verksamheter med just detta i arbetet med informationssäkerhet. I verktyget kan ni enkelt hålla koll på datan och på så sätt se vart ni behöver implementera åtgärder. Verktyget gör det också enklare för er att möta lagkraven kring informationssäkerhet. Stratsys verktyg stödjer säkerhetsramverk som bland annat ISO27001, 27002:2013, 27002:2022, CIS V8 och NIST CSF. 

Vill du veta mer om vad ett system för informationssäkerhet kan göra för din organisation? Läs mer om Stratsys verktyg för informationssäkerhet