Webinar

Skara kommuns systematiska kvalitetsarbete

Ta del av tips för att öka delaktigheten och få fart på förbättringsarbetet i hela organisationen.

Vad krävs för att nå ut med förbättringsarbetet i hela organisationen? I det här webinaret berättar Per-Gunnar Lundén, Monica Johansson, och Carl Marvén från Skara Kommun om hur de med hjälp av Stratsys driver ett systematiskt kvalitetsarbete i inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Frame 201-1

Talare

Lisa Sohlberg

Produktexpert Kvalitetsledning, Stratsys

Monica Johansson

Avdelningschef, Skara Kommun

Carl Marvén

Enhetschef, Skara Kommun

Per-Gunnar Lundén

Kvalitetsansvarig, Skara Kommun

Få ut förbättringsarbetet i organisationen

För att lyckas med ett kontinuerligt förbättringsarbete behöver organisationer bygga upp en enhetlig struktur, skapa gemensamma arbetsytor och synliggöra målbilden.

Här delar Per-Gunnar Lundén, kvalitetsansvarig, Monica Johansson avdelningschef och Carl Marvén enhetschef från Skara Kommun med sig av hur de med hjälp av Stratsys plattform har lyckats nå ut i verksamheterna och få fart på ett aktivt förbättringsarbete.

De berättar även om hur en kvalitetsdialog, med stöd av checklistor, hjälpt till att öka delaktigheten i organisationen och få ut förbättringsarbetet hela vägen ner till medarbetarnivå.

Webinaret riktar sig till dig som:

  • Arbetar med systematiskt kvalitetsarbete
  • Vill skapa en mer effektiv process för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Vill ta del av tips och erfarenheter kring hur Stratsys plattform kan hjälpa till att integrera kvalitetsarbetet i den dagliga verksamheten

Det här får du med dig:

  • Se vad Skara kommun gjort för att skapa delaktighet i förbättringsarbetet hela vägen ut till enhets- och medarbetarnivå
  • Förstå värdet av ett systemstöd för verksamhetsplanering och kvalitetsarbete
  • Få insikt i hur andra organisationer jobbar integrerat med sitt kvalitetsarbete i Stratsys

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194