On-demand webinar

CSRD & ESRS - kommande krav kring hållbarhetsrapportering

Vad innebär CSRD och ESRS för din verksamhet och hur ser de nya direktiven för hållbarhetsredovisningen ut? I det här webinaret går vi bland annat igenom de mest väsentliga förändringarna i lagkraven och ger tips på hur man förbereder sig. 

 

Frame 201-1

Talare

Jan Voss

Director - ESG ​ Advisory and Audit Services, BDO​

Cecilia Almér

ESG Lead, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

EU:s direktiv görs om - det här behöver du veta

Det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD, innebär att nuvarande regler revideras och skärps. Rapporteringen ska framöver göras utifrån den nya standarden European Sustainability Reporting Standards - ESRS.  

Hållbarhetsexperterna Cecilia Almér från Stratsys och Jan Voss från BDO går igenom de kommande förändringarna, och ger råd om hur du ska tänka kring CSRD och ESRS.

Det här får du med dig:

  • Hur du förbereder dig på förändringarna i kraven om hållbarhetsredovisning
  • Vad CSRD och ESRS innebär för din verksamhet
  • Hur du kan förenkla hållbarhetsrapporteringen med ett digitalt verktyg
Vem riktar sig detta webinar till?
  • Jobbar med rapportering enligt olika ramverk
  • Jobbar med strategiska beslut kring mål och åtgärder
  • Är hållbarhetsansvarig, hållbarhetscontroller, miljösamordnare eller liknande

Om BDO

BDO hjälper företag att skapa långsiktigt värde genom affärsmodeller som klarar framtidens hållbarhetskrav. BDO levererar hållbarhetstjänster inom: strategi, styrning och förändring, sustainable finance, miljö och klimat, rapportering och granskning, leverantörsuppföljning, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Stratsys_Göteborg_2022-92

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Frame 194