Privat sektor

Transport og logistikk

BESTILL EN DEMO

Stratsys’ tilbud

Vi hjelper kundene våre innen transport- og logistikksektoren med utfordringen knyttet til å synliggjøre strategien i hele konsernet og gi organisasjonen forutsetninger for å gjennomføre endringene som kreves for å oppnå de forventede resultatene. Det å etablere og sikre god intern styring og kontroll gir et godt grunnlag for å arbeide på en enhetlig måte med transparens og proaktivitet i organisasjonen.

risk-management
Governance, Risk & Compliance

Konsernomfattende risikostyrings- og internkontrollarbeid. Tilrettelegg for enhetlige arbeidsmåter, få overblikk og forenkle og effektiviser oppfølgingen i hele organisasjonen.

> Risikostyring
> Internkontroll

Strategisk-planering (1)
Strategisk planlegging og bærekraft

Led og administrer virksomheten på grunnlag av en bærekraftig og agil forretningsstrategi der bærekraftsmålene er tydelig integrert i den strategiske planen, med fokus på gjennomføring og kontinuerlige forbedringer og solide resultater.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

lock
Informasjonssikkerhet

Skap en enhetlig struktur i selskapet for alt arbeid knyttet til informasjonssikkerhet. Sikre at dere overholder standardene i personvernforordningen og overholder gjeldende lov i forbindelse med informasjonshåndteringen i organisasjonen, og at dere følger standarden for f.eks. ISO 27001.

> Informasjonssikkerhet

Les mer i Knowledge Hub