Stratsys produkter

Stratsys har i över 20 år utvecklat systemstöd för organisationer och företags mest kritiska arbetsprocesser. Idag levererar vi standardiserade och kvalitetssäkrade produkter inom Verksamhetsstyrning och ledning, Intern Styrning och Kontroll, Kvalitetsledning och Resursplanering inom skola.

Vi vill skapa riktigt värde

Spara din och andras tid

Vi vill inte sätta er i långa implementeringsprojekt som binder upp era projektresurser. Vi vill istället att du så snabbt som möjligt ska börja arbeta i Stratsys. Därför har vi paketerat in allt ni behöver för att komma igång i våra produkter. Vi vågar påstå att vi är unikt snabba jämfört med motsvarande konkurrenter – testa oss gärna.

Paketerade produkter underlättar förankring av nya digitala arbetssätt

Paketerat och klart

Det är inte alltid man har tid och förutsättningar att bygga upp processer för att möta alla lagkrav och riktlinjer. Eller för vad som skapar effekt och ger rätt stöd ute i organisationen. Sätt igång med Stratsys där våra produktexperter gjort jobbet åt er och paketerat det digitala stöd och den systematik ni behöver för att komma igång. Produkterna innehåller även digitala produktutbildningar, E-learning, för att alla användare ska få det stöd som behövs för att komma igång.

Vi tror på långa relationer där vi växer tillsammans

Blir bara bättre med tiden

Funktionerna i våra SaaS produkter utvecklas hela tiden. Ibland märker du inte att något är annorlunda. Nästa gång släpps precis den funktionalitet som du längtat efter. Vårt löfte är att allt ska fungera men även vara så enkelt och tydligt som möjligt. Många av våra produkter vilar på lagkrav och riktlinjer - ändras dem, uppdateras våra produkter.

FAQ

Vad ingår när jag köper en produkt från Stratsys? ​

När ni köper en produkt från Stratsys ingår Stratsys Basic (Stratsys plattform som samlar alla era produkter på ett och samma ställe) , E-learning, Onboarding, utvecklingsmöte, samt ny funktionalitet, utveckling och versionshantering.

Går det att anpassa produkterna?

Absolut, mindre justeringar utförs av våra customer success managers. Vill ni göra större anpassningar av våra produkter sker det i projektform. Läs mer här.

Fungerar produkterna tillsammans?

Alla produkter fungerar fristående eller tillsammans. Delfunktioner i produkterna är uppsatta på samma sätt så att det ska bli enkelt för användare att jobba i flera produkter.

Kan jag testa era produkter gratis? ​

Ja ni kan testa våra produkter gratis i 30 dagar. Klicka här för att komma igång.

Vad innebär ”uppdateras med leading practise”?

Vi förbättrar ständigt våra produkters uppsättning för att de på effektivast sätt ska lösa uppgiften de är till för (leading practise). Våra produkter uppdateras även utifrån lagkrav och riktlinjer. När ni köper stratsys får ni alltid senaste version av leading practise. Som befintlig kund erbjuds ni valfritt välja om ni vill uppdatera hela eller delar till senaste leading practise mot en fast kostnad.

Hur säkerställer ni att produkterna uppnår lagefterlevnad? ​

Våra produkter möjliggör för er att arbeta systematiskt och proaktivt. Att ni arbetar enligt en systematisk arbetsprocess ökar förmågan att ni efterlever lagkrav. Dock är det i slutändan er dokumentation som avgör om ni uppnår lagefterlevnad.

Kan man påverka produkternas utveckling?​

Absolut, våra kunder är våra viktigaste kravställare. Vi tar gärna emot utvecklingsförslag och feedback.

Läs mer i vår Kunskapshub