E-learning Basic

Lär känna Stratsys

Vill du lära dig grunderna i Stratsys? Här får du ta del av lärorika filmer för hur du planerar och följer upp ditt arbete i Stratsys. Kolla på samtliga filmer för att komma igång med dina arbetsuppgifter och upptäck hur Stratsys förenklar ditt arbetsliv!

Grunderna i Stratsys

I den här filmen får du ta del av:

- Hur Stratsys kan fungera
- Organisationsträdets betydelse
- Möjligheten med Stratsys produkter  
- Hur du arbetar både i aktuell och planeringsversion

Startsidans funktioner

I den här filmen får du ta del av:

- Hur Startsidan kan användas för ett effektivare samarbete 
- Hur att-göra-listan fungerar  
- Att skapa händelser till årshjulet 
Kommunikationsytans funktionalitet

Planera i Stratsys

I den här filmen får du ta del av:

- Hur du planerar och skapar saker i Stratsys
- Logiken och arbetssättet i Stratsys
- Hur du ändrar befintlig information

Följ upp i Stratsys

I den här filmen får du ta del av:

- Hur du genomför och följer upp ditt arbete i Stratsys
- Uppföljningsfönstrets spännande möjligheter
- Att fylla i utfall och analysera resultatet

Rapporter i Stratsys

I den här filmen får du ta del av:

- Hur du rapporterar i Stratsys
- Möjligheterna att hämta in information till rapporter
- Hur du exporterar rapporten till Word eller PDF
- Att arbeta med klarmarkering av rapporter 

Do-board

I den här filmen får du ta del av:

- Hur du kan arbeta operativt i Stratsys med Do-board
- Do-board funktionalitet
- Att skapa nya brädor och kort

Lär dig Meetings

I den här filmen får du ta del av:

- Skapa och administrera möten
- Bjud in deltagare
- Skicka agendor och protokoll

Läs mer i vår Kunskapshub!