Få fart på GRC-arbeidet ditt

Velfungerende Governance, Risk management & Compliance bygger prosesser som skal redusere organisasjonens risker og skape bærekraftige løsninger. Stratsys muliggjør en integrert og systematisk måte å jobbe på som med suksess støtter og styrker GRC-arbeidet deres over tid.

stratsys-GRC (1)
Avanza_logotyp
kundlogga-alektum
lansforsakringar-logotyp
bonnier-logo
elenia-logo

GRC for strategisk overlevelse & trygghet

Et strukturert GRC-arbeid utgjør en sentral del av en forretningsstrategi. Alternativet kan være svært kostbart. For å effektivt kunne handle og ta strategiske beslutninger med hensyn til risikorelaterte faktorer kreves systemstøtte. Systemet, oversikten, informasjonsdeling samt redusert risiko for manuell håndtering er fordeler som en systemstøtte gir.

Effektivt GRC-arbeid skaper også trygghet for at driften utføres på riktig måte. Siloer mellom funksjoner er vanlige, noe som resulterer i ulike syn på virksomheten, prioriteringer eller at GRC-arbeid ofte forblir innenfor spesialistfunksjonen i stedet for å bli integrert.

Stratsys forenkler informasjonsflyten gjennom hele organisasjonen og legger forholdene til rette for et felles syn på arbeidet med prioriterte risikoer og behov.

stratsys-risk-kontroll-3 (2)

Hva Stratsys løser innenfor GRC

GRC er et stort område, hvor vi i Stratsys har valgt å dekke de mest sentrale delene av arbeidet. Vår plattform integreres enkelt med andre systemer for spesifikke og mer dyptgående løsninger.
tillväxt-risk-och-kontroll

Risiko & Kontroll

Risikostyring og internkontroll på alle nivåer i organisasjonen. Direkte tiltak og tilbakevendende kontrollaktiviteter skaper et løpende risikoreduserende arbeid.

Compliance

Compliance kan håndteres ved verifiserbare kontrollaktiviteter knyttet direkte til lovkrav og frivillige standarder. Aktivitetene kan grupperes for utførelse i for eksempel individuelle prosesser og enheter.

Internrevisjon

Revisjon støttes ved undersøkende funksjoner hvor interne og eksterne anbefalinger kan samles, men også for at de ansvarlige skal kunne lage sporbare handlingsplaner for å møte anbefalingene.

Kontinuitetsplanlegging

Kontinuitetsplanlegging er neste steg i risikostyring. Identifisering av kritiske ressurser på prosessnivå og hvordan de skal sikres dersom det skjer avbrudd eller krisesituasjoner oppstår.

Stratsys produkter innenfor GRC

Risiko & Kontroll

Vårt produkt for Risiko & Kontroll er omfattende for å kunne drive et strukturert GRC-arbeid fra spesialistfunksjon til strategisk beslutningstaking på ledernivå.
 

Informasjonssikkerhet

Med vårt produkt for informasjonssikkerhet hjelper vi din virksomhet med å strukturere og utvikle arbeidet innenfor rammene av de vanligste sikkerhetsstandardene.

Bærekraftsledelse

Økte krav til bærekraftsledelse og rapportering er en sentral del av virksomhetsstyring og strategisk vekst. Vårt produkt innenfor bærekraftsledelse gir deg systemstøtten du trenger.

Start reisen din med Stratsys allerede i dag

Vil du vite hvordan våre digitale verktøy kan hjelpe nettopp din bedrift? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.

Stratsys-CTA-3D-arcs