GRC Risikostyring

Risikostyring som kontinuerlig forbedring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker i dag − og det dere ønsker i morgen.

BESTILL EN DEMO

Risikostyring som kontinuerlig forbedring

Aktiv problemhåndtering koster tid og penger − risikostyring tar sikte på å unngå fallgruvene og tilbakeslagene. Med Stratsys risikostyring kan du kartlegge nøkkelindikatorer og interessenter, opprette og følge opp risikoaksept, organisasjonsovergripende risiko og dokumentere problemhåndtering

Fra reaktiv til proaktiv

Risikostyring handler om å tenke proaktivt, men også kontinuerlig håndtering av de skiftende forholdene en organisasjon møter før de materialiserer seg som problemer. Stratsys ser problemhåndtering og risikostyring som to sider av samme sak og en symbiose av læring. Du kan selvfølgelig opprette og følge opp aktiviteter i alle deler for å drive forbedringsarbeidet fremover.

Få en tydelig oversikt

Risikostyringsspesialister skal støtte linjeorganisasjonens planlegging og gjennomføring av risikostyring. En del av dette er å bruke Stratsys for å få oversikt og gi riktig støtte ved behov. Dette kan handle om risikostyring generelt eller på nisjeområder som sikkerhet, IT og personalpleie.

Funksjoner

Effektivisere ditt arbeid med hjelp av smarte funksjoner

Mål og retning

Hver avdeling kan sette sine egne mål og aktiviteter i tråd med organisasjonens overordnede mål.

Dashbord

Få oversikt over alle strategiske planer med KPI-diagrammer og fremgang i sanntid.

KPI:er

Analyser mål og målepunkter. Administrer rapporter manuelt eller integrer dem med andre analyseverktøy.

Gjøremålsliste

Alle dine aktiviteter og deadlines vises i din personlige gjøremålsliste.

Tidsplan

Se aktiviteter som er gjennomført og hva som gjenstår å gjøre i den overordnede tidsplanen.

Sjekklister

Sjekklister hjelper til å ha oversikt over alt som er gjort og hva som skal gjøres.

Rapporter

En av våre mest populære funksjoner. Ta ut rapporter og analyser med aktuelle data fra alle avdelinger.

Årshjul

Få en tydelig oversikt over årets viktigste hendelser i det interaktive årshjulet.

Påminnelser

Daglige automatiske påminnelser betyr at oppgaver som ikke er ferdig ikke glemmes bort.

Risikomatrise

Viser eventuell risiko og hvilken effekt den har for å kunne prioritere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Aktiviteter

Du kan raskt og enkelt dele ut oppgaver til dine medarbeidere eller til deg selv.

Dokumenter

Last opp relevante dokumenter for hver del i prosessen, for eksempel målplanlegging, aktiviteter eller møter.

Skytjeneste

Digitale verktøy i skyen gir deg frihet, fleksibilitet og sikkerhet på en og samme tid.

Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse våre produkter til dine spesifikke behov.

Les mer i vår kunskapshub!