Oppfyller kommende krav i CSDDD

CSDDD har blitt stemt gjennom av EU sine medlemsland, og bedrifter må nå forberede seg på den kommende loven. Finn ut hvordan Stratsys sitt styringssystem for bærekraft kan støtte prosessen rundt due diligence.

Hva betyr CSDDD?

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) har som mål å sikre at selskaper tar ansvar for miljø og menneskerettigheter; ikke bare i sin egen virksomhet, men også i verdikjeden. Det handler om å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger til en del av bedriftens prosesser. Direktivet er rettet mot større selskaper, men mindre selskaper vil også bli berørt, ettersom de er en del av leverandørkjedene til større selskaper.

  • Basert på FN sine veiledende prinsipper og OECD sine retningslinjer
  • Adresserer bedrifters ansvar for leverandørkjeder
  • Direktivet vil bli implementert gradvis

EU-flagg

Hvordan Stratsys kan støtte deg i arbeidet med CSDDD

Få en oversikt over hvordan arbeidet ditt samsvarer med retningslinjer og krav

Due Diligence er den prosessen bedrifter bruker for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan de håndterer negativ påvirkning på miljø og mennesker i forbindelse med forretningsvirksomheten. I Stratsys jobber du med å gjennomgå hvordan arbeidet ditt er i tråd med disse retningslinjene og kravene.

due diligence

Arbeid strukturert for å identifisere og vurdere risiko

Skap en effektiv måte å jobbe på for å identifisere, vurdere og håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og miljø. Stratsys gir støtte for å identifisere og vurdere negativ påvirkning på en strukturert måte, samt iverksette tiltak og følge opp effekten av tiltakene. Ved hjelp av dette, og oversikten i systemet, gis det gode forutsetninger for å arbeide proaktivt.

risiko-matrise-csddd

Få støtte til effektivt bærekraftsarbeid

Oversikt over nåværende situasjon

Lag en oversikt over den nåværende situasjonen for å se hvordan bedriften din oppfyller retningslinjene for aktsomhetsvurderinger, og hvor menneskerettighetsrisikoen ligger.

Opprett aktiviteter

Arbeid systematisk med forbedring ved å lage tidsavgrensede aktiviteter og tiltak, som med fordel også spesifiseres med forventede resultater.

Følg opp effekten av aktiviteter

På samme måte som aktiviteter skapes, kan de også overvåkes og evalueres ved at man reagerer på effekten av den aktuelle aktiviteten.

Fordeling av ansvarsområder

Fordel enkelt oppgaver som datainnsamling, forslag til tiltak og oppfølging i form av kommentarer til ulike personer.

Oppdag flere fordeler med Stratsys CSRD bærekraftsledelse

Med Stratsys kan du enkelt samle arbeidet rundt myndighetskrav i én plattform; og samtidig engasjere hele organisasjonen i bærekraftsarbeidet.

bærekraft-styring-tavle (1)-1
background-3d-blobs-stratsys (1)

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er CSDDD?

CSDDD er en forkortelse for Corporate Sustainability Due Diligence Directive, og har som formål å pålegge selskaper å identifisere og redusere miljømessige og sosiale konsekvenser i leverandørkjedene sine. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om at organisasjoner skal ta større ansvar for hvordan virksomheten deres påvirker samfunnet og miljøet. EU-forslaget tar sikte på å utfylle CSRD.

CSDDD pålegger selskaper å etablere en aktsomhetsvurdering som innebærer at selskapene skal:

  • Identifisere, vurdere og prioritere negativ påvirkning.
  • Adressere og redusere negativ påvirkning.
  • Samarbeide med interessenter for å redusere konsekvensene av negativ påvirkning.
  • Etablere en klagemekanisme og overvåke effektiviteten av den minst hver 12. måned; og når det har oppstått vesentlige endringer eller nye risikoer.
  • Selskapene må også offentliggjøre en årlig rapport om aktsomhetsvurderingene sine, med mindre dette er inkludert i CSRD-rapporteringen.

Hvem er omfattet av CSDDD?

Forslaget som EU-landene har stemt gjennom, er rettet mot svært store selskaper, men mindre selskaper vil også bli berørt ettersom de er en del av leverandørkjedene til større selskaper. Direktivet skal implementeres trinnvis, først for selskaper med over 5 000 ansatte og en omsetning på over 1,5 milliarder euro; deretter for selskaper med 3 000 ansatte og en omsetning på over 900 millioner euro; og så for selskaper med 1 000 ansatte og en omsetning på over 450 millioner euro.

Når vil CSDDD gjelde?

Forslaget som EU-landene har stemt over har en trinnvis anvendelse. Avhengig av tidsplanen for innlemmelse av EU-direktivet i nasjonal lovgivning kan gyldigheten endres, men det er sannsynlig at de første selskapene vil bli berørt i 2027.