Bærekraft & CSR

Effektivt bærekraftsarbeid med utgangspunkt i de viktigste rammeverkene

Er det tidkrevende og komplisert å få til bærekraftsrapportering utfra rammeverk som GRI, TCFD og Agenda 2030? Med vårt verktøy får du det du trenger for å planlegge, gjennomføre og følge opp bærekraftsarbeidet.

BESTILL EN DEMO

Nøkkelen til strategisk bærekraftsarbeid

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted – for å dele det med resten av organisasjonen. Alle jobber med det samme utgangspunktet og med god planlegging blir både gjennomføring og oppfølging så mye enklere!

- Tydeliggjør strategi og målsetninger for bærekraftsarbeidet
- Samle nøkkeltallene for bærekraft på ett sted
- Prioriter, tidsbestem og ansvarsfordel aktiviteter i organisasjonen
- Lag en tydelig kobling mellom aktiviteter og strategier

Engasjer flere i bærekraftsarbeidet

For å nå neste skritt i bærekraftsarbeidet må flere bli med på reisen – og tydelig ansvarsfordeling. Med Stratsys’ støtte tildeler du aktiviteter til riktig person i organisasjonen med tydelige tidsfrister. Stratsys hjelper deg å realisere bærekraftsarbeidet!

- Økt deltakelse med alt samlet på ett sted
- Fordel ansvar, opprett delaktiviteter og flytt aktiviteter
- Kommenter status og kommuniser med hverandre i sanntid
- Få rask oversikt over dagens gjøremål med automatiske påminnelser

Få en ferdig bærekraftrapport

Vi samler automatisk inn all dokumentasjon du har jobbet med i løpet av året, slik at du får en tilpasset bærekraftrapport. Raskt, enkelt og med riktig informasjon

- Bla ned og se hva som gjøres i hvert forretningsområde i forhold til overordnede mål
- Hent ut en ferdig bærekraftsrapport med deres grafiske profil
- Med publiseringstjenesten får dere bærekraftsarbeid direkte opp på intranettet eller hjemmesiden
- Økt transparens, både for interne og eksterne interessenter

Les mer i Knowledge Hub