Vi hjelper dere med bærekraftsarbeidet

Vi støtter organisasjonen din i overgangen fra primært å fokusere på datainnsamling til å fokusere mer på analyse, strategi og gjennomføring. I tillegg til et brukervennlig system som forenkler arbeidet, kan vi også bistå med ekspertrådgivning.

sustainability-gadgets (1)
vectura_logotype2
Balco-group-logo
domstolsverket
consto_logo-1
nacka-black

Muliggjør reell fremgang

  • Samle arbeidet på ett sted

    Ved å samle arbeidet i Stratsys legges det til rette for samarbeid mellom kolleger, avdelinger og kontorer, samt gir en fullstendig oversikt over bærekraftsdataen deres.

  • Gjør strategien tydelig for alle

    Kartlegg deres viktigste bærekraftsspørsmål og gjør strategien deres tydelig ved å koble sammen mål, nøkkeltall og tiltak – fra ledernivå og helt ned til operative oppgaver.

  • Rapportering som møter kravene

    De innsamlede dataene resulterer i en bærekraftsrapport som oppfyller rapporteringskravene som virksomheten deres er underlagt. Tidsbesparende og enkelt!

sustainability-workflow-stratsys-no

Få støtte for viktige rammeverk

I Stratsys kan du jobbe med innsamling og analyse av ESG-data, basert på internasjonale rammeverk og regelverk. Du kan også supplere med flere produkter for å utdype arbeidet ytterligere og oppnå klare synergieffekter.

sustainability-frameworks-in-stratsys (1)-1

De globale målene

Agenda 2030 og dens 17 globale mål for bærekraftig utvikling har som mål å skape en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig verden.

GRI

GRI står for Global Reporting Initiative og er et rammeverk for hvordan virksomheter kan bærekraftsrapportere.

GHG-protokollen

Greenhouse Gas Protocol er en standard for hvordan virksomheter kan beregne og rapportere klimagassutslipp.

Åpenhetsloven

Norges Åpenhetslov ble innført i 2022, og kommer nå også kommer til å omfatte Sverige; i tråd med OECDs retningslinjer.

TCFD

TCFD står for Task Force on Climate Related Financial Disclosures og gjør det lettere for selskaper å identifisere sine klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter.

Hvorfor velge Stratsys bærekraftsledelse?

Brukervennlig

Brukervennlig system som ikke krever regelmessig konsulenthjelp.

Enkelt og transparent

Forenkler innsamling og oppfølging av ESG-data fra ulike deler av organisasjonen og gir dere total oversikt over bærekraftsarbeidet.

Strategisk

Et verktøy som hjelper dere å fokusere mer på analyse og strategisk prioritering og integrerer bærekraft i forretningsstrategien.

Engasjerende

Smart filtreringsfunksjon som gjør at rett informasjon når rett person – legger til rette for samarbeid og konsensus i organisasjonen.

Lett å komme i gang

9 av 10 kunder gir vår implementering høyeste rangering.

Skalerbar

Voks inn i verktøyet og design det basert på deres behov.
sustainability-nav (1)

Oppdag flere fordeler

Utvid med flere løsninger ved behov

Stratsys er det optimale verktøyet for effektiv og proaktiv bærekraftsledelse. Legg til yterligere verdi og effektivitet til arbeidet ditt med våre tilleggstjenester for leverandørvurderinger og EU-taksonomi.

Leverandørvurdering

Med Stratsys er det mulig å gjøre helhetsvurderinger av leverandørene deres basert på organisasjonens krav, leverandørens egenvurdering og risiko basert på hvilket land leverandøren har virksomheten sin i.

EUs taksonomi

Resultatet fra taksonomirapporten deres kan med fordel legges inn i Stratsys. Det gir dere også en oversikt over hvordan dere ligger an. Men fremfor alt gir det en god flyt for å jobbe videre med tiltak knyttet til å forbedre hvordan man samsvarer med taksonomien.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å kontakte oss, så forteller vi mer om hvordan Stratsys forenkler bærekraftsarbeidet ditt.

Stratsys-CTA-3D-arcs