Ta ESG-rapporteringen din til nye høyder

Samle rapporteringsarbeidet og operativt arbeid; og få oversikt slik at du kan ta ESG-arbeidet ditt til neste nivå. I tillegg til å hjelpe til med datainnsamling og rapportering, gir Stratsys mulighetene til å forbedre, utvikle og distribuere aktiviteter for å støtte ESG-arbeidet ditt og jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

iStock-1354221337
vectura_logotype2
jm-logo-1
domstolsverket
consto-logo-1
nacka-black

Fremtiden begynner nå

Etter hvert som nasjonale lovkrav samt EU-regelverk øker, øker også kravene til organisasjoner om å ha kunnskap om, bruke og følge opp ESG-rammeverket de er berørt av. Det handler om å forstå og kunne rapportere hvordan organisasjonen bidrar til bærekraftig utvikling.

Til dags dato er det ikke formulert noe felles klassifiseringssystem eller universelle ESG-kriterier. Dette gjør problemstillingen kompleks, tidkrevende og utfordrende for bedrifter å holde arbeidet sammen og oppnå enhetlighet. Veien til suksess for å holde ESG-arbeidet sammen krever systemstøtte som hjelper bedrifter i dag til å kunne handle i morgen.

Vad innebär ESG_SoMe2

Rapportering i stadig utvikling

Regnskapsloven

I henhold til regnskapsloven er bærekraftsrapportering obligatorisk for selskaper basert på visse oppfylte kriterier. For berørte selskaper kan et naturlig første skritt være å identifisere ESG-nøkkeltall i virksomheten og hvordan de kan integreres i håndteringen av bærekraftsrisiko i relevante prosesser.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SFDR er først og fremst rettet mot finansielle aktører og har som mål å styre kapital mot bærekraftig finansiering. Søknadsdato for direktivet er 1. januar 2023, men for virksomheter omfattet av direktivet vil referanseperioden gjelde allerede fra 2022.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD er forventet å bli innlemmet i EØS-avtalen, og videre i norsk lov i 2023/2024. Fra 2024 vil betydelig flere selskaper innenfor EU/EØS bli underlagt strengere krav til bærekraftsrapportering gjennom CSRD-direktivet. Formålet er økt kvalitet på rapportering samt sammenlignbarhet mellom virksomheter. Arbeidet er under utvikling; og vil være basert på kravstandarder slik som EU-taksonomien, GHG-protokollen, GRI og TCFD.

Fra data til handling

For å akselerere ditt ESG-arbeid kreves systematikk og struktur i innsamlingen av data, samt mulighet for å få overblikk, agere og forbedre prosesser. Å samle inn data på en strukturert måte, identifisere og redusere risikoer; samt ha en tydelig aktivitetsplan, er fordeler som Stratsys-verktøy gir. Oversikten og transparensen på tvers av hele organisasjonens prosesser er avgjørende for å jobbe strategisk med bærekraftsledelse og utgjøre en forskjell – på rett måte.
 
Group 4383

Våre produkter for ESG

Bærekraftsledelse

Stratsys sitt produkt for bærekraftsledelse gir deg muligheter for overholdelse av regelverk, identifikasjon av nåværende situasjon og målbilde for hvordan du kan ta bærekraftsarbeidet ditt til neste nivå.
 

Risiko & Kontroll

Stratsys Risiko & Kontroll gir deg verktøyene for risikostyring, risikoanalyse og internkontrollarbeid. Vellykket risikostyring er sentralt for å lykkes med ESG-arbeidet.

Systematisk arbeidsmiljø

Undersøk, forebygg og følg opp arbeidsmiljøarbeidet ditt med Stratsys sitt systematiske arbeidsmiljøprodukt. Vi viser deg veien til proaktivt arbeidsmiljøarbeid.

Start reisen din med Stratsys allerede i dag

Vil du vite hvordan våre løsninger kan hjelpe nettopp din bedrift? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.
Stratsys-CTA-3D-arcs