Leverandør Due Diligence

Evaluer og håndter risiko i leverandørkjedene dine

Evaluer forretningspartnernes bærekraftsresultater ved hjelp av Stratsys. Vi tilbyr et brukervennlig verktøy for due diligence-prosessen som hjelper deg med å identifisere og håndtere risikoer i leverandørkjeden på en effektiv måte.

due-diligence-stratsys (1)

Skreddersydd for din virksomhet

Alle organisasjoner er forskjellige og har ulike ambisjoner når det gjelder bærekraft. Derfor tilpasser vi verktøyet til deres prosesser og skreddersyr egenevalueringsskjemaer, risikoanalyser og sjekklister basert på deres behov og preferanser.

Effektiv leverandørevaluering

Vurder bærekraftsrisikoer basert på lovgivning, krav og internasjonale konvensjoner som dekker alle bærekraftsområder: miljø, arbeid, menneskerettigheter, antikorrupsjon og bedriftsledelse.

Oversiktlig risiko-arbeid

Gjennomfør risikoanalyser, kontroller og egenevalueringer av leverandører i forbindelse med løpende evaluering eller nye forretningsforbindelser - inkludert innkjøp. Få god oversikt over, og innsikt i, potensielle og faktiske risikoer; samt tiltak for å håndtere dem.

Hvordan du kan jobbe i Stratsys

verifisering-screening

Verifisering og screening

Verifiser leverandørene dine i over 100 jurisdiksjoner direkte i systemet; for å sjekke at selskapet eksisterer og er aktivt, og at de ikke står på noen advarsels-, sanksjons- eller PEP-lister.

risikoanalyse-due-diligence

Risikoanalyse

Identifiser hvor i verdikjeden de største risikoene er, slik at du kan fokusere ressursene dine der det er mest behov for dem. Vi skreddersyr risikoanalyser som passer for hver enkelt virksomhet. Eksempler på hva som inngår i en risikoanalyse, er land- og bransjerisiko.

egenevaluering

Egenvurdering

Evaluer leverandører med potensiell og faktisk risiko på alle bærekraftsområder ved hjelp av skreddersydde egenvurderingsskjemaer. Disse gir mulighet for effektiv kommunikasjon med forretningspartnere, samt innsamling av nødvendig informasjon.

avvikshåndtering

Avvikshåndtering

Håndtere identifisert risiko og negative konsekvenser på en effektiv måte, og ha en dialog med leverandørene om avvikshåndtering direkte i systemet.

nøkkeltall - statistikk

Nøkkeltall og statistikk

Filtrer informasjon og opprett rapporter for å jobbe med resultatstyring og -overvåking, i tillegg til å jobbe strategisk med dataene som samles inn fra leverandørkjeden.

revisjonsmotstand

Revisjonsstøtte

Med alle data samlet; oversiktlige og sporbare i ett og samme system, er det enkelt å få tilgang til hele dokumentasjonen ved revisjon.

kartlegging-av-varekjeden

Kartlegging av verdikjeden

Kartlegg og visualiser leverandørkjedene på flere nivåer. Identifiser og samle inn informasjon om leverandørenes underleverandører.

Ytterligere utdyping av bærekraftsarbeidet i verdikjeden

Besøk på stedet

Ved hjelp av tillegget Site Visit kan du samle inn informasjon om forretningspartnerne dine sine prestasjoner innenfor bærekraft når du besøker dem eller gjennomfører inspeksjoner. Med appen vår får du en brukervennlig protokoll som brukeren kan fylle ut via mobiltelefonen sin. Protokollene kan tilpasses etter dine spesifikke behov.

  • Automatisk vurdering av inspeksjoner
  • Støtte for offline-bruk, med synkronisering til Stratsys
  • Støtte for foto, støymåling m.m.
besøk på stedet (2)

Klimafotavtrykk

Har du behov for å samle inn, sammenstille og analysere scope 3-data for å identifisere klimafotavtrykk på tvers av hele verdikjeden? Administrer arbeidet i vår Climate Footprint-modul, som gjør det mulig å dokumentere og få oversikt over data på både leverandør- og produkt-nivå.

karbonfotavtrykk

Flere funksjoner for suksess

Prosess- og arbeidsflytstøtte

Få en klar oversikt over hva du må gjøre ved å ta utgangspunkt i de forhåndsdefinerte trinnene som skal inngå i due diligence-prosessen. Arbeidsflyten er dynamisk bygget opp og justerer automatisk hvilke trinn som skal inngå i prosessen ved ulike identifiserte risikonivåer. I tillegg får du en ryddig og lettleselig oversikt over den endelige vurderingen av alle, eller enkelte, leverandører.

 

Analyser og rapporter

Få støtte til å analysere og opprette rapporter for overvåking av enkelt-leverandører/-kategorier, problemstillinger og temaer, due diligence-prosessen, og for rapporteringskravene i CSRD, åpenhetsloven og CSDDD.

Integrering med advarsels- og sanksjonslister

Gjennomfør leverandørscreening mot alle større advarsels- og sanksjonslister, i tillegg til flere nasjonale sanksjonslister og PEP-lister.

Oppfølging ved hjelp av påminnelser

Påminnelsesfunksjoner i systemet hjelper deg med å holde oversikt over alle trinnene i prosessen, slik at ingenting faller mellom sprekkene.

Objektiv og automatisk vurdering av SAQ-er

Egenvurderingsskjemaene er utformet med flervalgsspørsmål. Dette hjelper deg med å få tak i den mest relevante og nødvendige informasjonen, og systemet genererer en automatisk vurdering av leverandørens risikonivå.

Risikoanalyse

Analyser sektor-risiko basert på EU sitt næringsgruppering-system (NACE); både på et overordnet nivå, og basert på spesifikk under-risiko; som korrupsjon, sosiale forhold, miljø og klima.

Stratsys AI

Stratsys AI hjelper deg med å generere forslag til tiltak, hvilket effektiviserer prosessene dine ytterligere.

Veiledning og rådgivning

Som et supplement til vårt bærekraftprodukt tilbyr vi, i samarbeid med våre partnere, rådgivning for de som ønsker å oppnå reelle forbedringer og resultater.

_MG_9379

Vil du vite mer om hvordan Stratsys kan hjelpe deg?

Bestill en gratis demo, så tar vi kontakt for et uformelt møte.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Oppdag flere fordeler med Stratsys-plattformen

Med Stratsys kan du samle alle forretningskritiske prosesser på ett sted; alt fra bærekraft, risikostyring, kvalitetsstyring og mye mer.

  • Arbeid med overholdelse av regelverk på flere viktige områder
  • Øk produktiviteten i organisasjonen din
  • Begynn med ett område, og skaler opp bruken etter behov
bærekraft-styring-tavle (1)-1

Vil du vite mer? Bestill en gratis demo i dag.