Vectura Fastigheter velger Stratsys

Bærekraft

Tydelighet, effektivitet og alt på ett sted sto sentralt da Vectura Fastigheter valgte en digital plattform for sitt bærekraftsarbeid. Her forteller Joel Ambré, administrerende direktør i Vectura Fastigheter, om forventningene til samarbeidet med Stratsys.

Bakgrunn

Vectura Fastigheter er et moderne eiendomsselskap som utvikler, forvalter og eier eiendom med en langsiktig tidshorisont, med fokus på både offentlig eiendom og næringseiendom. Investoreide Vectura har som ambisjon å være med og bidra til Sveriges vekst ved å utvikle bærekraftige eiendommer som skaper verdi og oppfyller behovene.

Med høye ambisjoner og et nylig utarbeidet rammeverk for bærekraftsarbeidet, økte også behovet for å finne et digitalt verktøy. For å forenkle og få økt fokus på arbeidet valgte Vectura å investere i Stratsys’ digitale plattform.

Vecturas ambisjon er å være ledende innen utvikling og forvaltning av eiendom med minimal klimapåvirkning. Med Stratsys håper de at det skal bli enklere å gi et overordnet helhetsbilde av arbeidet som blir drevet på bærekraftsområdet, og ved hjelp av integrasjoner mot eiendomssystemene håper man å automatisere og samle viktige nøkkeltall på ett sted for å kunne følge utviklingen av arbeidet i sanntid.

 

Hvorfor valgte dere Stratsys?

"Vi valgte Stratsys for at det skulle være enklere å følge opp bærekraftsmålene og være sikre på at vi jobber i tråd med bærekraftsstrategien vår. Ved å digitalisere arbeidsprosessene er det enkelt å ha oversikt over hvor vi står i dag. Med høye ambisjoner og et nylig utarbeidet rammeverk for bærekraftsarbeidet, økte også behovet for å finne et digitalt verktøy."
JOEL AMBRÉ, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I VECTURA FASTIGHETER

Les mer om hvordan Stratsys kan hjelpe deg med ditt bærekraftsarbeid her.