Jobb smart med informasjonssikkerheten deres

Stratsys gir deg forutsetninger for å drive et systematisk og proaktivt informasjonssikkerhetsarbeid, med utgångspunkt i ledende standarder, der hele organisasjonen jobber sammen for å beskytte informasjonen deres.

infosec-gadgets-view (1)

Har du de nødvendige forutsetningene for å lykkes?

En systematisk måte å jobbe på

Mangelfullt arbeid kan få konsekvenser ved at virksomheten ikke kan drives på en effektiv måte. Det kreves derfor systematikk for å styre det kontinuerlige arbeidet med å sikre informasjon og data.

Støtte for etterlevelse

Når nye lover og regler dukker opp, trengs det en tydelig støtte for å implementere og operasjonalisere lover og rammeverk mot og gjennom virksomheten.

Engasjement i hele organisasjonen

Informasjonssikkerhet handler ikke bare om IT-systemer, det handler også om mennesker og prosesser. Derfor må det rette forutsetninger til for å kunne drive arbeidet fremover med handlingsplaner og oppfølginger der alle tar et felles ansvar.

Oppdag fordelene med Stratsys

Effektiv datainnsamling

Forenkler innsamling og aggregering av data fra ulike deler av organisasjonen.

Støtte for juridiske krav

Støtte for juridiske krav knyttet til informasjonssikkerhet og databeskyttelse som GDPR og ledende standarder.

Sporbarhet

En audit trail som gjør det mulig å følge utviklingen av risiko ved bruk av tydelig definerte ansvarsområder og roller.

Analyse & strategi

Hjelper organisasjonen deres å fokusere mer på analyse og strategisk prioritering.

Brukervennlig

Brukervennlig system som ikke krever konsulenthjelp. Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å komme i gang og få oversikt over ansvarsområdene sine.

Synliggjør arbeidet

Fungerer som en støtte i kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansvarlige i virksomheten.

Bedre forutsetninger for å oppfylle lovkravene

Stratsys støtter sikkerhetsrammeverk som blandt annet ISO27001, 27002:2013, 27002:2022, CIS V8 og NIST CSF.
Med strømlinjeformede prosesser for etterlevelse blir det enkelt å integrere bransjeforskrifter og retningslinjer i operative prosesser.
En enhetlig og systematisk måte for risikostyring og kontroll som støtter distribusjon, rapportering og oppfølging på alle nivåer.

Gjør arbeidet overkommelig

I Stratsys får du et helhetsbilde av reglene og lovkravene knyttet til informasjonssikkerhetsarbeidet ditt.
Få god oversikt over det pågående arbeidet, med tydelige koblinger mellom mål og aktiviteter.
Du kan enkelt visualisere informasjonstilganger, personopplysningsbehandlinger, risker og handlingsplaner.

Smidig oppsummering gir et tydelig grunnlag

Basert på deres innsamlede data vil det være enkelt å få en oppsummering av dagens situasjon. Det sparer både verdifull tid og gir ledelsen et komplett grunnlag for å fatte velbegrunnede beslutninger fremover.

Enkel å integrere

Skap enkelt integrasjoner med andre systemer og digitale tjenester med våre integrasjonsløsninger.

Start reisen din med Stratsys allerede i dag

Vil du vite hvordan våre digitale verktøy kan hjelpe nettopp din bedrift? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.