Informasjonssikkerhet

Lag et strukturert informasjonssikkerhetsarbeid

Stratsys verktøy hjelper deg å strukturere arbeidet ditt og håndtere informasjonsressurser og behandling av personopplysninger på en enklere måte. Sørg for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard ved hjelp av tydelige risikoanalyser og handlingsplaner.

BESTILL EN DEMO

Utform organisasjonens arbeid med informasjonssikkerhet

Skap en enhetlig struktur på ett sted for alt arbeid med informasjonssikkerhet. Visualiser informasjonsressurser, behandling av personopplysninger, rutiner, roller og retningslinjer.

Hold arbeidet med informasjonssikkerhet oppdatert

Jobb kontinuerlig for å sikre at arbeidet med informasjonssikkerhet oppfyller bl.a. GDPR-standard ved å klassifisere informasjon, identifisere risikoer, legge inn nye oppgaver og fordele ansvarsområder.

Evaluer og forbedre arbeidet med informasjonssikkerhet

Kontroller at informasjonen deres håndteres riktig ved hjelp av rapporter og analyseverktøy. En tydelig arbeidsmåte i Stratsys gjør det mulig å utvikles kontinuerlig og forbedre resultatene.

Funksjoner

Effektivisere ditt arbeid med hjelp av smarte funksjoner

Mål og retning

Hver avdeling kan sette sine egne mål og aktiviteter i tråd med organisasjonens overordnede mål.

Dashbord

Få oversikt over alle strategiske planer med KPI-diagrammer og fremgang i sanntid.

KPI:er

Analyser mål og målepunkter. Administrer rapporter manuelt eller integrer dem med andre analyseverktøy.

Gjøremålsliste

Alle dine aktiviteter og deadlines vises i din personlige gjøremålsliste.

Tidsplan

Se aktiviteter som er gjennomført og hva som gjenstår å gjøre i den overordnede tidsplanen.

Sjekklister

Sjekklister hjelper til å ha oversikt over alt som er gjort og hva som skal gjøres.

Rapporter

En av våre mest populære funksjoner. Ta ut rapporter og analyser med aktuelle data fra alle avdelinger.

Årshjul

Få en tydelig oversikt over årets viktigste hendelser i det interaktive årshjulet.

Påminnelser

Daglige automatiske påminnelser betyr at oppgaver som ikke er ferdig ikke glemmes bort.

Risikomatrise

Viser eventuell risiko og hvilken effekt den har for å kunne prioritere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Aktiviteter

Du kan raskt og enkelt dele ut oppgaver til dine medarbeidere eller til deg selv.

Dokumenter

Last opp relevante dokumenter for hver del i prosessen, for eksempel målplanlegging, aktiviteter eller møter.

Skytjeneste

Digitale verktøy i skyen gir deg frihet, fleksibilitet og sikkerhet på en og samme tid.

Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse våre produkter til dine spesifikke behov.

Les mer i vår kunskapshub!