Jobb smartere med informasjonssikkerhet

Lurer du på om din virksomhet oppfyller alle krav og regler knyttet til informasjonssikkerhet?Ta det med ro. Stratsys verktøy for informasjonssikkerhet hjelper deg å strukturere arbeidet og behandler data på en trygg og sikker måte.
process-wheel

227 400 +

brukere av Stratsys produkter og plattform.

200 +

systemer som kan integreres med Stratsys.

500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Følg lovkravene

Ha oversikt og kontroll over dataene

Ved å klassifisere informasjon, identifisere risikoer og fordele ansvarsområder holder du god struktur på all data. Det gjør det enklere å oppfylle lovkravene knyttet til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger.
Rapportering

Sammenstill informasjonssikkerheten

Du kan enkelt visualisere og sammenstille informasjonsflyt, behandling av personopplysninger, rutiner, roller og policys. Du trenger aldri å bekymre deg over hvordan du skal redegjøre for at dere følger lovkravene og jobber strukturert med informasjonssikkerheten.

Evaluering

Forbedre innsatsen din

Stratsys verktøy for informasjonssikkerhets gir deg en tydelig arbeidsmåte, slik at du kan fokusere på utvikling og forbedring av tiltakene. I verktøyet kan du lage egne rapporter, risikoanalyser og handlingsplaner. Dermed holder informasjonssikkerhetsarbeidet høy kvalitet, og dere kan jobbe proaktivt med forbedringstiltak.

Hvorfor velge Stratsys verktøy for informasjonssikkerhet?

Sparer tid

Verktøyet samler all relevant informasjon som du trenger, på ett og samme sted. Du sparer tid og får full oversikt over hvordan og hvor opplysninger blir behandlet.

Proaktivt risikoarbeid

Risikomatrisen synliggjør risikoene, og GANTT-skjemaet viser hva som skal gjøres og av hvem. Dermed blir det enklere for deg å jobbe proaktivt og prioritere egne aktiviteter.

Oppfyll lovkravene uten bekymring

Med en tydelig struktur blir oppfølging og gransking enklere. Samtidig blir det lettere å besvare spørsmål om virksomhetens lovetterlevelse.

Strukturert oversikt

I verktøyet kan du enkelt hente ut rapporter og analyser fra alle avdelinger. Ved hjelp av tabeller får man et tydelig bilde av registre og handlingsplaner.

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.