Anmälningsvillkor

Stratsys Academy, 2024

Bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar, kommer du få en skriftlig kallelse som specificerar plats och tider. Faktura för deltagaravgiften skickas efter genomförd utbildning.

Avbokning

Kursanmälan är bindande, men eventuellt återbud kan lämnas senast tio (10) dagar före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än en (1) vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Avbokning ska ske per e-post till jessica.niva@stratsys.se.

Betalning

Deltagaravgiften anges i informationen vid anmälan och är exklusive moms. Deltagaravgifter faktureras efter genomförd utbildning och ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatumet om inget annat avtalats. Vid försenad betalning tillkommer ränta enligt räntelagen.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan till en utbildning behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder personuppgifterna för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för egen kvalitetsgranskning, utvärdering och internkontroll för att säkerställa att genomförda utbildningar levererar det värde vi har som målsättning att göra. Som kursdeltagare får du tillgång till en testdatabas från kurstillfället under tidsperiod om 30 dagar. I denna testdatabas kommer namn och e-postadresser för kursdeltagarna att vara synliga för övriga deltagare. Om du har några invändningar mot detta, vänligen kontakta oss.

Dina personuppgifter kan också användas för att skicka information om Stratsys produkter. Du kan tacka nej till fortsatt information genom att meddela Stratsys AB detta. I vår personuppgiftspolicy finns mer information om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter.