Bedre oversikt over gjeldende rammeverk, redusert administrativ arbeidsbyrde og økt internt engasjement var noen av ønskene da Norex skulle effektivisere sitt bærekraftsarbeid.  

Norex er gründere i stålindustrien som selger skrapstål fra stålverk til kunder som igjen bruker det i sin produksjon. De tilbyr også tjenester til stålverkene i form av håndtering av skrap og sidestrømmer fra produksjonen. Selskapet har en klar bærekraftsvisjon som innebærer å få mest mulig ut av verdens stål og ikke la noe gå til spille.   

Som en del av å oppnå Norex sin bærekraftsvisjon, så de et behov for en mer effektiv måte å arbeide med bærekraftsrapportering; samt et verktøy som kunne hjelpe dem med å leve opp til gjeldende juridiske krav og rammeverk.

 

Rapportering i stadig utvikling  

Josefin Lindell, bærekraftskoordinator hos Norex beskriver utfordringene med arbeidet i dag. Det ble brukt mye tid på å utarbeide den årlige bærekraftsrapporten, en jobb
som innebar omfattende manuell administrasjon. 
 

- Vi skrev en bærekraftsrapport hvert år fordi vi har det som et lovkrav, og hver gang krevde det en utrolig innsats å ta frem den nødvendige dataen, forklarer Josefin.
 

I tillegg til krav om en mer effektiv prosess for rapportering, var det også et stort behov for et verktøy hvor det var mulig å jobbe med flere ulike bærekraftsrammeverk på ett og samme sted. Et verktøy å vokse med, som kan tilpasses uansett om virksomheten vokser eller det er nye rammeverk som må implementeres.    

- Å kunne vise bærekraftsarbeidet ut ifra de ulike rammeverkene er optimalt. Vi jobber veldig mye ut fra et ESG-perspektiv innenfor hele organisasjonen, det er slik vi har valgt å legge opp arbeidet vårt rundt bærekraft. Men vi ønsker også å kunne følge opp arbeidet med utgangspunkt i for eksempel GRI og Agenda 2030, for å se hvordan de ulike rammeverkene reflekterer hverandre.   

- Det vi liker med Stratsys er at vi ikke har kjøpt et statisk produkt; derimot er det i stadig utvikling. Vi får det som kreves for at vi skal kunne levere på bærekraftspørsmålene – både i dag og i fremtiden.  

  
Klarhet og transparens øker det interne engasjementet  

Josefin beskriver at en ytterligere utfordring rundt bærekraftsarbeidet er å få organisasjonen til å føle at den kan utgjøre en forskjell i det daglige arbeidet og opprettholde motivasjonen og forståelsen for bærekraftsarbeidet. Å få bærekraftsarbeidet ut i hele organisasjonen, slik at det når alle lokasjoner og ansatte på rett nivå.   

- Med Stratsys blir bærekraftsarbeidet tydelig for hele organisasjonen uten at man trenger å bli overveldet. Du kan selv bestemme om du vil ta del i hele det store og komplekse bildet eller om du vil zoome inn på et bestemt område, sier Josefin. Til syvende og sist er det tross alt den enkelte som må ta til seg informasjonen.  

 

Prioritere tid på de rette tingene som fører til forbedringer  

Josefin forteller at Norex også bruker Stratsys på et strategisk nivå der de jobber med sammenligninger av KPI-er for å identifisere og prioritere forbedringstiltak.

- Vi kan for eksempel bruke Stratsys for å holde styr på diesel- og strømforbruk per måned og enhet, forklarer Josefin. På enheter hvor bedriften har samme type produksjon kan vi enkelt sammenligne og stille spørsmål. Denne enheten får disse resultatene, men bruker mindre energi, hvorfor? Du får veldig mye gratis bare ved å legge inn en ekstra parameter.

- Stratsys gjør det mulig å ha så mange forskjellige rapportører og at man kan rapportere i sitt eget område. For min egen del reduseres den administrative byrden der jeg kan ekskluderes fra den løpende rapporteringen, for at den som eier data skal rapportere det. Det er tid jeg kan bruke på å fokusere på de viktige spørsmålene, noe som har vært til stor hjelp med Stratsys.

    

Kundeservice i fokus

Josefin avslutter med å si at implementeringen av Stratsys har gjort en enorm forskjell for strukturen i det daglige bærekraftsarbeidet og deltakelsen i organisasjonen. 

- Noe som jeg synes bør trekkes frem er hvor opptatt Stratsys er av at vi som selskap virkelig skal komme i gang på rett vis og lykkes med bærekraftsarbeidet. Det føles ikke bare som om du er en kunde som blir fakturert, derimot er det en vilje om at jeg som person og Norex som selskap skal lykkes. Man får en utrolig varm velkomst og føler seg virkelig sett, avslutter Josefin.

Er du nysgjerrig på hvordan Stratsys kan hjelpe ditt selskap med å effektivisere bærekraftsarbeidet? Les mer om Stratsys sitt verktøy for bærekraftsstyring.  

norex (1)
Utfordringen
Å komme i gang med bærekraftsarbeidet på rett vis, på en kontinuerlig, strategisk og strukturert måte som engasjerer hele organisasjonen.
Løsningen
Å sammenstille, avklare og kommunisere bærekraftsspørsmålene på rett nivå i organisasjonen ved hjelp av Stratsys sine verktøy for bærekraftsstyring.
Resultatet
Et løpende bærekraftsarbeid som bedriften kan være fornøyd med, god støtte til de ulike bærekraftsrammeverkene, redusert administrasjon og bedre oversikt.
Utvide Minimere