Farstavikens skole sparer tid ved hjelp av Stratsys Meetings

Skolebarn på vei til skolen
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Farstavikens skole har cirka 139 ansatte og ligger i Värmdö kommune. Her jobber rektor og assisterende rektor med Meetings. De har også ambisjoner om å i tillegg involvere arbeidslagslederne og personer med ansvar for å lede ulike team.

Birgitta Ulvered er rektor ved Farstavikens skole og har brukt Meetings siden i høst. De bruker verktøyet til ledergruppemøter, samarbeidsmøter (fagforening-arbeidsgivere), planleggingsmøter, studenthelseteammøter, IT-møter; ja, stort sett alle møter som ikke krever spesielle møte-rutiner.

 

"Det er helt fantastisk å få aktuelle møter øverst og sortering i kategorier. Raskt og enkelt å skrive referater i løpet av møtet og deretter sende dem på e-post etter avsluttet møte, som sparer veldig mye tid!" sier Birgitta.

"En uvurderlig ting for oss har vært evnen til å legge ved vedlegg. Enkelt å opprette møter og endre rekkefølgen på punktene."

Med mange møter hver uke synes Birgitta det er til stor hjelp å allerede ha alle tiltakene sine samlet på startsiden. Når alle møtene er avholdt i systemet samles samtlige tiltak i oversiktlige lister.

På Farstavikens skole har innføringen av Meetings spart tid. 

"Bare å slippe å lage e-postlister og huske å sende ut referater som er så lette å glemme, sier Birgitta. Det som er bra er at møtedeltakerne kan legge inn punkter selv også – ellers er det jeg som må åpne mailer og huske å legge inn andres punkter på agendaen. Å kunne legge ved vedlegg gjør at alle kan forberede seg - også her unngår jeg å få forskjellige papirer på pulten min som skal sorteres - alle har ansvar for å legge ved sine egne vedlegg og alle kan ta del i dem."