Helsingborg by - Bedre innbyggerdialog ved hjelp av sammenligningstjeneste

Helsingborg by logo
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

I Helsingborg by ønsket de å tilgjengeliggjøre informasjon for innbyggerne om kvaliteten på den servicen og de tjenestene som byen tilbyr.

 

Med Stratsys sitt verktøy kunne oppgavene hentes direkte fra Kolada, kommune- og fylkeskommunes database, og deretter ble nøkkeltallene sammenstilt pent og pyntelig på hjemmesiden.

Helsingborg by har åtte ulike sammenligningstjenester på hjemmesiden sin som hjelper innbyggerne med å finne og sammenligne tjenester, for eksempel når de skal velge barneskole eller sykehjem. Dataen sammenlignes med 20 valgbare sammenligningskommuner som enten ligner Helsingborg i størrelse og struktur, eller ligger i nærområdet.

I Helsingborg har vi fokus på mål og resultater i retning av visjon Helsingborg 2035, sier Ann-Marie Ståhlgren ved Helsingborgs bys økonomiavdeling, med publisering av nøkkeltall på hjemmesiden kan vi på en enkel måte fortelle innbyggerne om utviklingen vår.

 

Innbyggerne kan også få informasjon om «menns uttak av foreldrepenger» eller «andel miljøvennlige biler». SFI-studentene i Helsingborg var de første i landet som kunne velge utdanningsaktør, et valg som ble tilrettelagt av muligheten til å sammenligne virksomhetene på byens hjemmeside.

Helsingborg by er svært stolte av førsteplassen tildelt av SKL for beste resultatpresentasjon på nettet. Begrunnelsen lød som følger:

En god rapport med kommentarer som gir innbyggerne mulighet til å enkelt ta del i kommunens resultater og å gjøre egne sammenligninger, om man så ønsker. Her skapes det en plattform for dialog med innbyggerne rundt den tjenesten som kommunen leverer.

”Vi ser på dette som et svært viktig verktøy for innbygger-dialogen vår”, avslutter Ann-Marie.