Slik lykkes du med bærekraftsrapportering i 2024

Bærekraft
Skrevet av
Nicoline Emnell
Lesetid
2 min

De siste årene har bærekraftsrapportering blitt essensielt for organisasjoner som ønsker å ligge i forkant, utvikle seg i takt med omgivelsene og fremtidssikre investeringene sine. Med innføringen av nye lovkrav som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), er det nå mer avgjørende enn noen gang tidligere å følge med i utviklingen. Her lister vi opp tre viktige suksessfaktorer for å lykkes med bærekraftsrapportering i 2024.


3 must-haves for å lykkes med bærekraftsrapportering i 2024

1. Skap transparens i verdikjeden

Transparent kommunikasjon, både internt og eksternt, vil være en viktig del av bærekraftsrapporteringen fremover. Under pandemien kom mange av problemene som finnes i verdikjeden til syne. Det ble tydelig at mange virksomheter ikke har oversikt eller kontroll over hva som skjer hos leverandørene.

Rapporter om dårlig arbeidsmiljø, mangel på relevant verneutstyr, barnearbeid og forurensning av miljøet har blitt stadig mer vanlig. I dag krever stadig flere forbrukere og investorer at bedriftene øker transparensen på samtlige nivåer i verdikjeden.

Vi kan også forvente økte lovkrav rundt bedre beskyttelse av arbeidsforhold, menneskerettigheter og klima i forbindelse med verdikjeder. For at bedrifter skal kunne leve opp til dette, kreves det bedre oversikt og koordinering av egen drift, både når det gjelder direkte og indirekte leverandører.

Inntil nylig har bedrifter hovedsakelig fokusert på å redusere utslipp fra egen virksomhet. Men i dag vet vi at hos for mange bedrifter er det de indirekte utslippene som står for hoveddelen av klimapåvirkningen. For å lokalisere og redusere også indirekte utslipp kreves kontroll av utslipp på tvers av hele verdikjeden. Det er alltid rom for forbedring, og det er aldri for sent å gjøre om og gjøre det riktig.

iStock-1188930630 (1) (1) (1)

2. Se på det som en driftsmessig investering

Visste du at du kan gjøre virksomheten din mer attraktiv for investorer ved å bærekraftsrapportere på riktig måte? Det blir stadig mer vanlig at investorer ser på ESG-kriterier for å analysere selskaper og vurdere om et selskap er verdt å investere i.

I dag er ESG-kriterier viktige for å beregne hvordan et selskap vil holde opp mot fremtidige muligheter og risker. Nye regelverk dukker stadig opp, som for eksempel EU-taksonomien og SFDR, som skal hjelpe investorer med å fremme bærekraftig finansiering.

Målet med samtlige regelverk er å rette kapital mot mer bærekraftige investeringer og drive den økte etterspørselen etter transparens rundt selskapers bærekraftsrisiko. Kommende lovkrav vil detaljere bærekraftsrapporteringen enda mer, noe som vil øke muligheten for sammenligning mellom selskaper. Forhåpentligvis vil dette motivere bedrifter til å jobbe enda mer proaktivt med miljømessige, sosiale og bedriftsrelaterte spørsmål.

3. Husk at data er A og Å

Relevant data blir stadig viktigere for å kunne levere en troverdig bærekraftsrapport. Akkurat som det meste i samfunnet vårt, må bærekraftsarbeid være datadrevet. I dag finnes det verktøy som hjelper bedrifter med å samle inn data fra de ulike hjørnene av virksomheten og sammenstille dem på en oversiktlig måte.

Ved å inkludere relevant data i bærekraftsrapporten, blir det lettere for investorer å danne seg et bilde av selskapets faktiske bærekraftspåvirkning. Det hjelper også din virksomhet med å identifisere eventuelle bærekraftsrisker og hvilke tiltak som kreves for å forebygge dem.

Et digitalt verktøy gjør det enkelt å dele data med interne og eksterne interessenter, noe som øker både transparens og deltakelse i bærekraftsarbeidet. Det blir også lettere å sette data i rett kontekst, for eksempel ved å koble dem til organisasjonens bærekraftsmål; samt ulike forretningsområder og aktiviteter.

Slik kan Stratsys hjelpe din organisasjon med bærekraftsarbeidet

Stratsys sin plattform legger til rette for innsamling og sammenstilling av data slik at dere kan legger større fokus på analyse, strategi og gjennomføring. Ved å samle arbeidet i Stratsys legges det til rette for samarbeid mellom kolleger, avdelinger og kontorer og gir fullstendig oversikt over deres bærekraftsdata.

En komplett løsning for arbeid med CSRD/ESRS

I Stratsys kan du jobbe med alt fra dobbel vesentlighetsanalyse til rapportering på en systematisk og effektiv måte.

Les mer om Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse her.