Bærekraftledelse

Verktøyet for det strategiske bærekraftsarbeidet deres

Vi støtter organisasjonen din i overgangen fra primært å fokusere på datainnsamling til å fokusere mer på analyse, strategi og gjennomføring. Foruten et brukervennlig system som forenkler arbeidet, kan vi også bistå med ekspertrådgivning.

person-som-arbetar-i-stratsys-plattform

Samle arbeidet på ett sted

Ved å samle arbeidet i Stratsys tilrettelegges det for samarbeid mellom kolleger, avdelinger og kontorer; samt gir en fullstendig oversikt over bærekraftsdatan deres.

Gjør strategien tydelig for alle

Kartlegg deres mest vesentlige bærekraftspørsmål og gjør strategien deres tydelig ved å legge til mål, nøkkeltall og tiltak – fra ledernivå og helt ned til operative oppgaver.

Sikre etterlevelse av rammeverk

De innsamlede dokumentene resulterer i en bærekraftsrapport som skaper forutsetninger for å møte rapporteringskravene som virksomheten deres er underlagt. Tidsbesparende og enkelt!

En komplett løsning for arbeidet med CSRD/ESRS

I Stratsys kan du jobbe med alt fra dobbel vesentlighetsanalyse til rapportering på en systematisk og effektiv måte.

 • Gjennomfør dobbel vesentlighetsanalyse
 • Tydeliggjør strategi og nøkkeltall
 • Visualiser og iverksett
 • Følg opp og sammenstill rapport
double-meteriality-in-stratsys

Noen av våre fornøyde kunder

stena-logo-1
simon-mokster-shipping
logo-max
tobii-logo
consto_logo-1
lansforsakringar-logotyp

Få støtte for viktige rammeverk

I Stratsys kan du jobbe med innsamling og analyse av ESG-data, basert på internasjonale rammeverk og regelverk. Du kan også supplere med flere produkter for å utdype arbeidet ytterligere og oppnå klare synergieffekter.

rammeverk-bærekraftsarbeidet

CSRD/ESRS

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sikrer at bedrifter rapporterer effekten av virksomhetens sosiale og miljømessige aktiviteter.

De globale målene

Agenda 2030 og dens 17 globale mål for bærekraftig utvikling har som mål å skape en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig verden.

GRI

GRI står for Global Reporting Initiative og er et rammeverk for hvordan virksomheter kan bærekraftsrapportere.

GHG-protokollen

Greenhouse Gas Protocol er en standard for hvordan virksomheter kan beregne og rapportere klimagassutslipp.

Åpenhetsloven

Norges Åpenhetslov ble innført i 2022, og kommer nå også kommer til å omfatte Sverige; i tråd med OECDs retningslinjer.

TCFD

TCFD står for Task Force on Climate Related Financial Disclosures og gjør det lettere for selskaper å identifisere sine klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter.

Hvorfor Stratsys bærekraftssledelse?

 • Gjennomfør dobbel vesentlighetsanalyse
 • ESRS Opplysningskrav (GAP-analyse)
 • Klimaberegninger i henhold til GHG-protokollen
 • Fleksibel konfigurering av flere rammeverk & standarder
 • Samarbeide og fordele ansvar for mål, nøkkeltall og tiltak
 • Tydeliggjøre den røde tråden i bærekraftstrategien deres
 • Risikostyring med støtte for analyse og tiltaksplaner
 • Følg opp og sammenstill rapporter
 • Visualiser fremgangen deres i dashboards
 • Skalerbart verktøy - utformet basert på deres behov i dag og i morgen
 • Lett å integrere andre systemer for å samle og forenkle arbeidet deres
 • Etablerte partnerskap med bransjens ledende rådgivningsbyråer

Effektiviser det strategiske arbeidet med Stratsys AI

Stratsys AI er en funksjonalitet du kan bruke for å jobbe raskere og smartere med deres bærekraftstrategi. Ved å bruke funksjonaliteten kan du enkelt generere forslag til aktiviteter som kan gjennomføres for å oppnå et spesifikt mål.

 • Akselerer produktiviteten
 • Ta raskere beslutninger
 • Oppnå høyere kvalitet
stratsys-ai-suggestions-sustainability

Utvid med flere løsninger ved behov

Stratsys er det optimale verktøyet for effektiv og proaktiv bærekraftsledelse. Legg til yterligere verdi og effektivitet til arbeidet ditt med våre tilleggstjenester for leverandørvurderinger og EU-taksonomi.

EUs taksonomi

Resultatet fra taksonomirapporten deres kan med fordel legges inn i Stratsys. Det gir dere også en oversikt over hvordan dere ligger an. Men fremfor alt gir det en god flyt for å jobbe videre med tiltak knyttet til å forbedre hvordan man samsvarer med taksonomien.

Leverandørvurdering

Med Stratsys er det mulig å gjøre helhetsvurderinger av leverandørene deres basert på organisasjonens krav, leverandørens egenvurdering og risiko basert på hvilket land leverandøren har virksomheten sin i.

Ta kontroll over bærekraftsarbeidet i dag

Ikke nøl med å kontakte oss, så forteller vi mer om hvordan Stratsys forenkler bærekraftsarbeidet ditt.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Vil du vite mer? Bestill en gratis demo i dag.