Slik blir bærekraft en del av hele organisasjonen: Bærekraftspesialisten gir råd

forest-and-a-lake
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Hvordan bærekraft utformes i en organisasjon gjør en stor forskjell for resultatet. I mindre organisasjoner er det ofte mangel på bærekraftskompetanse innad i ledelsen, hvilket innebærer en begrensning for å utvikle arbeidet. Vi stilte vår bærekraftsekspert Cecilia Almér fire viktige spørsmål om hvordan du går frem for å få ledelsen til å inkorporere bærekraft i selskapets strategi og kultur.

1. Hvordan kan bærekraft bli en hjørnestein i selskapets strategi og kultur?

Strategisk sett er det en forutsetning at ledelsen og toppledelsen forstår det nye lovverket, forstår sitt ansvar i og med det; og også ser hvilke muligheter som finnes. Dersom de gjør det er det mye lettere å innlemme bærekraft i strategien.

..vi ser at tverrfunksjonelt arbeid blir stadig viktigere.


– Å få bærekraft inn i bedriftskulturen handler mye om å skape gode forutsetninger for samarbeid; og å sammen kunne støtte bedriftens prosesser og handlinger. Det skaper en god lagånd når ulik kompetanse i bedriften jobber sammen, og vi ser at tverrfunksjonelt arbeid blir stadig viktigere.

Det er også veldig viktig å sikre at alle inkluderes. Dersom man ønsker at hele organisasjonen skal jobbe med bærekraftsspørsmål må ansvaret for spørsmålene fordeles. Du må også tydelig kommunisere hvorfor det er viktig og hvordan det går hånd i hånd med bedriftens strategi. Det gjelder å ha riktig systemstøtte der dere kan jobbe sammen, visualisere fremgangen deres og dele innsikt.

2. Hvordan skaper ledere de rette forutsetningene for organisasjonen og medarbeidere?

– Vi snakker mye om å gjøre bærekraft til en del av forretningsmodellen, og at det skal være med i alt vi gjør, men det er lettere sagt enn gjort. Det krever tid, krefter og en holdningsendring. Oppfatningen til mange bedrifter er ofte at bærekraft er en belastning som krever ekstra arbeid. Ledere må skifte fokus og se viktigheten av at bærekraftsarbeidet blir en motivasjonsfaktor for flere ansatte; ikke bare bærekraftsteamet. Det kan oppnås gjennom kommunikasjon og forståelse av helheten, men også gjennom tydelighet i hvordan hver og en kan bidra.

3. Hvilke utfordringer ser du når fokuset akkurat nå for de fleste ligger på rapportering?

– Det krever innsats å ikke bli sittende fast i tidkrevende datainnsamling og rapporteringskrav, spesielt nå som vi har ny lovgivning. Vi må fortsette å fokusere på helheten. Tenk over hvorfor vi gjør dette, hva hensikten er og hvordan vi som selskap kan forbedre oss. Fordel deretter ansvaret på tvers av hele organisasjonen, ikke bare innenfor bærekraftsteamet, for å få økt drivkraft i forbedringsarbeidet. Å iverksette tiltak er ofte mye mer tilfredsstillende enn å rapportere, men det er samtidig utfordrende.

Cecilia-Almer
Cecilia Almér, Bærekraftsekspert Stratsys

4. Hva er dine beste råd for å gå fra ambisjon til handling?

– Det må være effektive prosesser på plass, riktig systemstøtte og en organisasjon som klarer å realisere ambisjonen. Atter igjen å gjennomgå ansvarsfordelingen for tiltakene som skal iverksettes. Det må også tydeliggjøres hvem som er ansvarlig for bærekraftsrapporten, det trenger ikke nødvendigvis å være den bærekraftsansvarlige. Bærekraftsteamet er ekspertene og de bør fokusere på å støtte tiltak og innsats.

Vil du vite hvordan Stratsys kan hjelpe organisasjonen din med å ta bærekraftsarbeidet til neste nivå? Les mer om vårt verktøy for bærekraftsledelse.