Slik løfter du bærekraftsspørsmålene til styrerommet

Personer i styrerom diskuterer bærekraftspørsmål
Skrevet av
Karl Sandström
Lesetid
2 min

I dagens bedriftsverden er bærekraft ikke lenger en sidesak, men et sentralt aspekt for suksess og tilvekst. Med økte rapporteringskrav og et voksende press fra investorer og kunder, er det avgjørende å bringe bærekraftspørsmål til styreromsbordet. Vi hadde gleden av å snakke med Cecilia Almér, bærekraftsekspert i Stratsys, for å få hennes beste tips om hvordan man går frem. 

Denne teksten er en republisering av artikkelen "Hållbarhetsansvarig: Så lyfter du hållbarhetsarbetet till styrelsebordet" som ble publisert på Miljö & Utveckling 2023-09-20.  

Hvordan lykkes man med å vekke interesse for bærekraftspørsmål internt?

Det varierer mellom ulike selskaper, men det grunnleggende for å lykkes med bærekraftsarbeidet er at ledergruppen er engasjert og kommuniserer at selskapet skal satse på problemstillingen. Uten ledelsens støtte blir ikke arbeidet vellykket. Bærekraftsspørsmål må integreres i forretningsmodellen og kjernevirksomheten, og på den måten prioriteres, sier Ceclia Almér.
 
For mange bedrifter er ikke bærekraft lenger en separat sak, men noe som bør gjennomsyre hele bedriften. Det er ikke nok å ha et mål om å gå over til fossilfritt drivstoff; det handler om å se helheten og forstå at bærekraft er et helhetsbegrep som inkluderer å ta ansvar innad i selskapet. Vi må se på hvordan vi påvirker og hvilke risikoer og muligheter som finnes.

Lyft hållbarhet till styrelserummet

Hva bør en bærekraftsansvarlig gjøre for å drive bærekraftsarbeidet internt og få ledelsen mer interessert?

Det krever konsensus og at dere sammen fastsetter ambisjonsnivået. Det handler om å angripe mer akutte problemer direkte, samt å tenke langsiktig og proaktivt. 

Still dere selv spørsmålene: 

  • Hvor befinner vi oss i dag?
  • Hvor ønsker vi være om fem år og om ti år??
  • Diskuter deretter hvilken innsats som kreves for at dere skal komme dere dit.

Det er også viktig å visualisere informasjonen på en enkel måte, og holde styret engasjert ved å gi opplæring i bærekraftspørsmål. Ikke forvent at ledergruppen eller styret ser på rådata. Underbygg argumentene dine med data som viser økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved bærekraftsinitiativer.

Som bærekraftsansvarlig kan du illustrere dagens situasjon i diagrammer og konsise fakta som viser hvor dere er i forhold til målene deres. For å virkelig visualisere verdien av bærekraft må det tilpasses deres overordnede bærekraftstrategi.

Er det noen spesifikke punkter en bærekraftsansvarlig bør vektlegge?

For å få med seg ledelsen handler det ikke bare om å vise hvordan dere overholder lovkrav og få dem til å forstå hvilke krav som stilles, men også om å løfte frem mulighetene. Handler dere nå og er i forkant, kan dere markedsføre dere som et selskap som tar ansvar på disse områdene. Det kan utvide kundekretsen deres og styrke merkevaren, som i sin tur kan gi dere større markedsandeler og tiltrekke nye talenter.
 
Vise hvordan bærekraft kan være en investering med økonomisk avkastning. Fremhev hvordan bærekraftsinitiativ kan redusere kostnader, skape nye forretningsmuligheter, styrke merkevaren, redusere risiko og øke attraktivitetskraften deres for investorer, avslutter Cecilia.