Rapportering i henhold til GHG-protokollen

GHG-protokollen
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
1 min

Skal du rapportere i henhold til GHG-protokollen? Da lurer du kanskje på hva scope 1, 2 og 3 egentlig betyr? Her får du all informasjonen du trenger for å komme i gang med GHG.

Hva er GHG-protokollen?

GHG-protokollen står for Greenhouse Gas Protocol og er en global standard som brukes for å forenkle organisasjoners rapportering av klimagassutslipp. Standarden omfatter de seks klimagassene CO2, CH4, N2O, SF6, HFC-er og PFC-er.

Den første versjonen av protokollen ble lansert i 2001, utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). I dag bruker organisasjoner over hele verden GHG-retningslinjer for å måle, administrere, rapportere og sammenligne utslipp.

For å forenkle rapporteringen deles utslippene inn i tre ulike kategorier kalt scope 1, 2 og 3. I henhold til GHG er det obligatorisk å rapportere utslipp innenfor scope 1 og 2, men valgfritt å rapportere utslipp innenfor scope 3.

Hensikten med å dele inn utslippene i scope er å tydeliggjøre for organisasjoner hvilken del av verdikjeden utslippene kommer fra og hvilke tiltak som må til for å redusere dem.  

Hva betyr Scope 1, 2 og 3?

Scope 1

Omfatter direkte klimagassutslipp, dvs. utslipp som organisasjonen selv er ansvarlige for og kan påvirke.

Scope 2

Omfatter indirekte utslipp i form av innkjøpt energi fra eksterne leverandører. Virksomheten kan påvirke utslipp fra scope 2 ved å velge klimavennlige energileverandører.

Scope 3

Scope 3 omfatter indirekte utslipp utover innkjøpt energi, det kan for eksempel dreie seg om materialer, transport og andre eksterne leverandører.

Det er vanskeligere å kartlegge utslipp i scope 3 ettersom det krever mer omfattende arbeid fra organisasjonen. Mange virksomheter kan inkludere majoriteten av utslippene sine i scope 3.

GHG-protokollens 5 prinsipper

1. Relevance

Rapporteringen skal gi et relevant bilde av virksomhetens klimagassutslipp.

2. Completeness

Rapporteringen skal dekke alt og omfatte alle utslipp som passer inn i kriteriene. Eventuelle avvik skal tydeliggjøres i rapporten.

3. Consistency

Data skal samles inn og rapporteres på en konsekvent måte for å tilrettelegge for sammenligninger. Eventuelle endringer i metoden skal beskrives i rapporten.

4. Transparency

Alt skal beskrives i rapporten, også de aktivitetene som i dag ikke oppfyller kriteriene. Ingen aktiviteter, kilder, metoder eller lignende kan utelates fra rapporten.

5. Accuracy

Innholdet i rapporten skal være så aktuell som mulig. Klimagassutslippene som rapporteres skal i størst mulig grad stemme overens med de reelle utslippene.

Vil du vite mer om hvordan man kan skape struktur i bærekraftsarbeidet og rapportere i henhold til GHG-rammeverket? I denne guiden lærer du hvordan organisasjonen din på best mulig måte kan måle, beregne og redusere utslipp ved hjelp av GHG-protokollen.