Mål, beregn og rapporter-drivhusgassutslipp

Virksomhetens guide til å forstå GHG-protokollen.

I dag krever både interne og eksterne interessenter at virksomheter er transparente rundt klimagassutslippene sine. I denne guiden lærer du hvordan organisasjonen din kan måle, beregne og redusere utslipp på best mulig måte ved å bruke GHG-protokollen.

I denne guiden lærer du:

Identifiserer områder der det er størst mulighet for å redusere klimagassutslipp
Bestemmer systemgrenser for hva du bør og ikke bør måle
Velge riktige utslippsfaktorer for din virksomhet
Last ned guiden