Bygg en bærekraftig fremtid: Hvordan lage en effektiv bærekraftsstrategi

Medarbeidere ser over strategi
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
3 min

I dag spiller selskaper og organisasjoner en sentral rolle i å drive endring for å skape en mer bærekraftig fremtid. Et steg i riktig retning er å utvikle og implementere bærekraftsstrategier som har en betydelig innvirkning på miljøet og samfunnet. Her kommer vi til å utforske hva som skal til for å lage en vellykket bærekraftsstrategi og hvorfor det er viktig.

Hva er en bærekraftsstrategi?

En bærekraftsstrategi er en overordnet plan som setter mål og tiltak for å fremme bærekraftig utvikling og redusere negativ påvirkning på miljøet og samfunnet.

Den har som hensikt å integrere bærekraft i selskapets kjernevirksomhet og forme beslutninger og handlinger for å oppnå økonomisk fremgang, samtidig som man tar hensyn til sosiale og miljømessige faktorer. 

Hvorfor trenger man en bærekraftsstrategi? 

Styrke selskapets omdømme 

Ved å ha en veldefinert bærekraftsstrategi kan bedrifter og organisasjoner bygge opp et positivt omdømme og differensiere seg fra konkurrentene sine.

Forbrukere og investorer blir stadig mer medvitne om bærekraftsspørsmål og har en tendens til å foretrekke selskaper som tar ansvar og jobber for en bedre fremtid. 

Redusere kostnader og øke effektivitet 

Ved å identifisere og redusere ineffektive prosesser, ressursforbruk og avfall, kan en bærekraftsstrategi bidra til å redusere kostnader og øke bedriftens effektivitet.

Det kan omfatte tiltak som energieffektivisering, reduksjon av avfall og optimalisering av ressursbruk.  

Tiltrekke kompetanse på arbeidsmarkedet 

Mange arbeidssøkere i dag er interessert i å jobbe for bedrifter som har en sterk bærekraftsprofil.
Ved å ha en bærekraftsstrategi på plass kan bedrifter tiltrekke seg dyktige og engasjerte medarbeidere som deler bedriftens verdier og visjon. 

Fremtidssikre virksomheten 

Ved å forutse og tilpasse seg endringer i regelverk, kundepreferanser og markedstrender, kan en bærekraftsstrategi hjelpe bedrifter med å fremtidssikre virksomheten sin. Å være forberedt på kommende bærekraftskrav kan redusere risikoen for å bli overgått av konkurrenter og åpne for nye forretningsmuligheter. 

5 steg for å lage en fremgangsrik bærekraftstrategi 

1. Evaluer og kartlegg

Start med å evaluere og kartlegge selskapets nåværende bærekraftsytelser og identifiser områdene der forbedringer kan gjøres. Finn ut hvilke bærekraftspørsmål som er relevante for din bransje og din bedrift, og analyser hvordan de kan påvirke virksomheten på både kort og lang sikt. 

2. Engasjer og involver interessenter

Engasjere og involvere alle relevante interessenter, både internt og eksternt, i utformingen og implementeringen av bærekraftstrategien deres.

Det kan innebære å samarbeide med ansatte, kunder, leverandører, samfunnet og andre interessenter for å identifisere utfordringer, dele kunnskap og utvikle felles løsninger. Ved å involvere interessentene øker dere legitimiteten og fremgangen til bærekraftstrategien deres. 

3. Sett tydelige og målbare mål

Formuler konkrete og målbare bærekraftsmål som er relevante for virksomheten deres. Disse målene bør være knyttet til områdene der dere trenger å forbedre bærekraftsytelsen deres, og bør være realistiske og oppnåelige; innenfor en viss tidsramme. Ved å sette tydelige mål skaper dere en retning og målbare referansepunkter for å bedømme fremgangen deres. 

4. Integrer bærekraft i forretningsstrategien

Å integrere bærekraft i forretningsstrategien har gått fra å være en trend til å bli en nødvendig strategisk styrke for dagens bedrifter. Ved å aktivt adressere miljømessige og sosiale aspekter kan bedrifter bygge tillit, minimere risiko og fremme langsiktig konkurransekraft.

Denne tilpasningen svarer til økte forventninger fra bevisste kunder, samtidig som den møter utfordringene som den globale bærekraftagendaen presenter. 

Bærekraftig integrasjon muliggjør en overgang fra reaktiv risikostyring til proaktiv risikostyring. Bedrifter som identifiserer og adresserer potensielle problemområder, som klimarelaterte risikoer eller ujevnheter i leverandørkjeder, kan styrke sin langsiktige bærekraft og motstandskraft.

Samtidig gir det en mulighet til å drive innovasjon ved å utforske nye måter å utvikle produkter, prosesser og forretningsmodeller som både gagner bedriften og samfunnet i det store. 

5. Innfør et verktøy for bærekraftsarbeidet og sett opp en strukturert prosess

Ved å introdusere et verktøy for bærekraftsarbeid kan dere skape en strukturert og målrettet prosess for å administrere og overvåke bærekraftsinitiativene deres. Et verktøy kan tilrettelegge ved å tilby funksjonalitet for å samle inn data, måle ytelse og følge opp fremgangen deres mot bærekraftsmålene.  
 
Det kan også tilrettelegge kommunikasjon og samarbeid internt, og bidra til å identifisere og prioritere tiltak for å forbedre bærekraftsytelsen deres. Ved å ha et tydelig system på plass kan dere effektivisere bærekraftsarbeidet deres og sikre at dere tar konkrete steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Å bygge og implementere en bærekraftsstrategi er en nødvendighet for dagens bedrifter og organisasjoner. Ved å integrere bærekraft i kjernevirksomheten kan virksomheter skape positive endringer og bidra til en bedre fremtid for alle. Tiden er nå for å agere og ta ansvar for en bedre fremtid! Om du er interessert i hvordan en systemstøtte for bærekraft kan hjelpe din bedrift, kan du lese om Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse her.