Strategisk planlegging

Funksjoner som sparer tid og penger

Stratsys har hjulpet organisasjoner med å strømlinjeforme styrings- og ledelsesprosesser i over 20 år. Funksjonene i produktene våre er utviklet for å støtte suksessen med strategisk planlegging i hele organisasjonen.

Book DEMO

Oversikt

Skap klarhet

I Stratsys får du et klart helhetsbilde av bedriftens mål og strategier. Hele organisasjonen får tilgang til et felles arbeidsrom, hvor hver medarbeider kan følge med på hvordan eget arbeid bidrar til virksomhetens overordnede mål.

Du kan visualisere organisasjonens mål og bryte dem ned i aktiviteter på individnivå. Gjør den røde tråden synlig og se sammenhengen mellom enkeltaktiviteter og ditt overordnede målbilde.

Filtrering gjør det mulig å raskt synliggjøre relevante data. Du kan enkelt tilpasse informasjonen som vises i verktøyet – velg om du vil ta del i strategier innenfor hele organisasjonen eller begrense til å se aktivitetene du har ansvar for.

Analyse

Visualisering i sanntid

Gjør KPIene dine tilgjengelige for hele virksomheten din gjennom automatiserte dashboards. Stratsys har alle forutsetninger for en dybdeanalyse av dine mål og strategier. Det felles arbeidsområdet gjør det mulig for hele organisasjonen å følge utviklingen i sanntid.

Engasjement

Øke deltakelsen

Stratsys har Do-Apps, som letter det daglige arbeidet. I vårt Gjøre-tavle får hver ansatt en klar oversikt over oppgaver og kan tilpasses din måte å jobbe på. Du kan velge å lage en Gjøre-tavle for hvert team eller individ for hver ansatt. Du kan sette tidsfrister, fordele ansvar og lage underaktiviteter for hvert kort. Dine ansatte kan deretter sjekke underaktivitetene etter hvert som oppgaven utføres og fullføres.

Meetings er vår Do-app som hjelper organisasjoner til mer effektive møter. Det hjelper deg med å strukturere møteagendaer, dokumentere beslutninger og fordele oppgaver med tidsfrister, slik at ingenting faller mellom sprekkene.

Do-appene våre følger alltid med ved kjøp av Stratsys-produkter for å øke deltakelsen i hele organisasjonen.

Hør fra våre kunder

Vi er fremfor alt fornøyde med hvor brukervennlig verktøyet er, det har gjort det enklere å lage en felles måte å jobbe på i hele organisasjonen. Stratsys-konsulenter har også vært dyktige, lydhøre og støttet oss med ideer hele veien.
Björn Österby
Utviklingsstrateg, Lindesberg
Nå er det enkelt å få tilgang til informasjonen du trenger og å ha oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til målene. Før vi hadde Stratsys jobbet vi manuelt med rapporter i Word og Excel, noe som gjorde samarbeidet mellom de ulike delene av organisasjonen vanskeligere.
Josefin Moback
Virksomhetscontroller, Hyresgästföreningen
Ved hjelp av Stratsys verktøy kan vi få et klarere bilde av virksomheten, som vi kan bruke i planlegging, dialog og oppfølging. Årsavslutningsledelsen i Stratsys er for eksempel en funksjon som vil hjelpe oss mye, da man får fjorårets indikatorer og aktiviteter inn i neste planleggingsår.
Per-Ola
Økonomisjef, C4 Energi