Arom-dekor kombinerer bærekraft og målstyring i Stratsys

Arom Dekor
Skrevet av
Nicoline Emnell
Lesetid
2 min

Bedre oversikt over aktuelle rammeverk, økt internt engasjement og mulighet for å integrere bærekraftsarbeidet i den overordnede forretningsplanen var noen av ønskene da Arom-dekor lette etter en løsning for bærekraftsarbeidet sitt. Her forteller Maria Åhman, bærekraftssjef i Arom-dekor, hvordan selskapet planlegger å integrere bærekraftsarbeidet i den daglige arbeidsprosessen ved hjelp av Stratsys sine produkter for bærekraft og strategisk planlegging.

Bakgrunn

Arom-dekor Kemi AB er en ledende totalleverandør av kjøretøykjemikalier til den nordiske transportsektoren, inkludert det nitrogenoksid-reduserende AdBlue. Ved tillagning, håndtering og produksjon er arbeidsmiljø og miljøpåvirkning alltid i fokus.

Før Stratsys kom inn i bildet, administrerte Arom-dekor målstyringen sin i Powerpoint. Det var ikke en «levende måte å jobbe på» slik Maria beskriver det, målene ble ikke brutt dypt nok ned i organisasjonen og bærekraftsarbeidet var mer generelt.

Å administrere selskapets målstyring og bærekraftsarbeid i samme plattform var en sterk bidragsfaktor når de valgte å investere i Stratsys.

"En kommunikativ plattform der vi ser ting på samme måte"

– Vårt håp er at verktøyet skal hjelpe oss å skape systematikk i arbeidet med målstyring og bærekraft. Vi vil ikke at bærekraftsarbeidet skal skje sporadisk, men heller integrere det som en del av den daglige arbeidsprosessen, forteller Maria.

– Med Stratsys får vi muligheten til å skape en kommunikativ plattform hvor vi ser ting på samme måte på tvers av hele organisasjonen. Vi tror det vil forenkle spredningen av informasjon i ulike forum, hvilket er viktig for å gjøre målarbeidet tilgjengelig for alle. Verktøyet gjør det også lettere å bryte ned strategiske mål på avdelings- og individnivå, hvilket vi tror vil bidra til økt engasjement.

Verdien av å kombinere målstyring og bærekraft

Før Stratsys kom inn i bildet, administrerte Arom-dekor målstyringen sin i Powerpoint. Det var ikke en «levende måte å jobbe på» slik Maria beskriver det, målene ble ikke brutt dypt nok ned i organisasjonen og arbeidet var mer generelt.

Selskapet ser stor verdi i muligheten til å knytte målarbeidet sammen med bærekraftsstrategien. Det er grunnen til at de valgte å investere i to av Stratsys sine produkter, Strategisk Planlegging og Bærekraft.

   

"Tidligere hadde vi en bærekraftsstrategi og en forretningsstrategi. Nå har vi i stedet en enkelt bærekraftig forretningsstrategi for virksomheten. Det handler ikke bare om å implementere bærekraftsledelse i målarbeidet, men å ha en bærekraftig målstyring som vi kan knytte til ulike rammeverk og få støtte for i bærekraftsrapporten vår."
Maria Åhman, Arom-dekor

 

Kontinuerlig strategiarbeid med bærekraft i fokus

– På kort sikt håper vi at verktøyet vil skape engasjement og forståelse for hva som kreves for å nå målene. Det skal være gøy å jobbe med strategiarbeid! På lang sikt ønsker vi å lage en bærekraftig strategi som vi revurderer og jobber med kontinuerlig. Ved å innlemme systematikk og KPI-er i målarbeidet tar vi neste steg og gjør oss rask på foten i markedet. 

 

_MG_8819

Evnen til å knytte mål og KPI-er til bærekraftsrammeverk

– Bærekraftsrammeverkene er en viktig del av å knytte arbeidet vårt til et større perspektiv. Når vi tar frem bærekraftsrapporten vår for 2022, vil vi ha stor nytte av å knytte KPI-ene våre opp mot Agenda 2030. Det vil også hjelpe oss i arbeidet mot en GRI-rapport for 2023 og i målingen av klimapåvirkningen vår i henhold til GHG-protokollen.

 

Å få støtte i Stratsys for å oppsummere målene og KPI-ene våre knyttet til de ulike bærekraftsrammeverkene vil skape klarhet for oss.