Ressursplanlegging videregående skole

All ressursplanlegging i ett og samme verktøy

Synes du det er vanskelig å få god oversikt og effektiv planlegging av videregående skolens virksomhet? Med vårt ressursplanleggingsverktøy samler du budsjett, timeplan og bemanning på ett og samme sted og deler deretter informasjonen med alle som trenger tilgang. Enkelt, transparent og effektivt.

resusrsplanering-gymnasieskolor

227 400 +

brukere av Stratsys produkter og plattform.

200 +

systemer kan integreres med Stratsys.

500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Budsjett

Kartlegg kostnader

Med Stratsys sitt ressursplanleggingsverktøy for videregående skole er det enkelt å lage et budsjett og sørge for at det følges. Funksjoner som tjenestefordeling og budsjettprognoser gir deg et helhetlig bilde av skolens økonomi.

Effektiv budsjettering

I Stratsys kan du velge å budsjettere for både kalenderår og regnskapsår.

Se ulike løsninger for bemanning

Visualiser ulike løsninger for bemanning og prøv deg frem for å finne det beste alternativet.
Bemanning

Synliggjør kvalifikasjoner

Verktøyet kartlegger hele skolens personalstyrke. Lærernes legitimasjoner, kvalifikasjoner og planlagte arbeidstid innhentes direkte fra Utdanningsetaten. Som rektor får du også tilgang til en global personalliste for hele virksomheten.

Tidsplan og SSB-rapport

Kompiler eller ta frem data i Stratsys til bruk for tidsplanlegging og SSB-rapport

Filtreringsfunksjon

Du får en rask oversikt over andelen kvalifisert og ukvalifisert undervisning ved hjelp av filtreringsfunksjonen.
Planlegging

Legger til rette for etterlevelse av opplæringsloven

Ved å få bedre kontroll på kostnader, kvalifikasjoner og legitimasjoner øker forutsetningene dine for å leve opp til lovkravene for den videregående skole. Du får også bedre muligheter til å skape et bærekraftig arbeidsmiljø for skolens ansatte.

Time- og poengplan

Du kan enkelt planlegge de pedagogiske virksomheten ut ifra lovpålagt time- og poengplan.

Fordel lærere

I Stratsys sitt verktøy kan du fordele lærere i henhold til kvalifikasjons- og legitimasjonskrav.

Forenkler samplanlegging

Stratsys legger til rette for samplanlegging av videregående skoles programmer og kurs ved å ha alt samlet på ett sted.

Hva sier kundene våre om Stratsys?

Nåsituasjonsanalysen er en favoritt for min del.

I min rolle som rektor får jeg lett en rask oversikt over en enhets status ut ifra læreplanmålene. Men det beste med Stratsys totalt sett er at det har endret hele tankegangen min rundt det systematiske kvalitetsarbeidet. Den røde tråden og hvordan alt henger sammen er blitt betydelig tydeligere.
Tobias Winterliv
Rektor, Lillhagen Rektorområde i Gävle

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe nettopp din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.