Ressursplanlegging grunnskole

Slik kvalitetssikrer du grunnskolens organisering

Med Stratsys ressursplanleggingsverktøy for grunnskolen kan du samle budsjett, bemanning og planlegging på ett sted. Det skal bli lettere å formidle skolens behov, gjøre riktige prioriteringer og kvalitetssikre elevenes rett til undervisning i henhold til timeplanen.

hero-rp-grundskola

227 400 +

brukere av Stratsys produkter og plattform.

200 +

systemer kan integreres med Stratsys.

500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Budsjett

Hold oversikt over skolens kostnader

I verktøyet får du et klart bilde av hvor mye ulike deler av virksomheten din koster. Med tjenestefordeling og budsjett i samme verktøy kan du planlegge skolens pedagogiske organisering ut ifra de økonomiske forutsetningene.

Regnskapsår og kalenderår

Med Stratsys ressursplanlegging kan du budsjettere ansatte for både regnskapsår og kalenderår.

Simuler bemanningsløsninger

Du kan simulere ulike bemanningsløsninger for å se hva som skal til for at budsjettet skal gå opp.
Bemanning

Riktige lærere på rett plass

I verktøyet får du tilgang til informasjon som hentes direkte fra Utdanningsetatens database. Du får dermed en rask oversikt over lærernes kvalifikasjoner, legitimasjoner og planlagte arbeidstid.

Filtreringsfunksjon

Stratsys filtreringsfunksjon hjelper deg med å identifisere fagkvalifikasjoner innenfor hele skoleorganisasjonen.

Tidsplan og SSB-rapport

Informasjonen fra verktøyet kan brukes som grunnlag for både tidsplan og SSB-rapport.

Statusrapport

Du vil få en statusrapport på hvor mye av undervisningen som er kvalifisert. Dette gjør det enkelt å identifisere skolens behov og iverksette tiltak.
Planlegging

Lett å følge loven

Verktøyet gir deg et helhetsbilde av budsjett, kvalifikasjoner, legitimasjoner og tidsplan. Det gir deg gode forutsetninger for å leve opp til skolens lovkrav.

Tydelig oversikt

Du kan sikre at elevene får sin garanterte undervisningstid uten at det får en negativ innvirkning på lærernes arbeidsmiljø.

Samle informasjon

Ha all informasjon om skoleaktivitetene dine samlet. Du kan enkelt dele det med interessenter og ha en tydelig kommunikasjonsvei.

Fordel lærere

Du kan enkelt fordele lærere etter kvalifikasjons- og legitimasjonskrav. Beregn tjenestebehovet ditt direkte i vår kalkulator.
Stratsys kalkulator

Test Stratsys kalkulator

Finn ut av tjenestebehovene til virksomheten din. Da kan du lettere planlegge skolens pedagogiske organisering og holde styr på budsjett, bemanning og planlegging.

Hva sier kundene våre om Stratsys?

Økt ekvivalens når Gävles utdanningssektor bruker Stratsys

Det forenkler prosessene våre enormt og vi kan si hade til den store whiteboard-tavlen dekket av post-it lapper, forklarer Tobias. Nå har vi et system som er enkelt og håndterbart for meg som rektor, jeg kan enkelt fordele ressurser på mitt område og se hvor personaltett det er på hver enhet. Lærerlegitimasjoner hentes direkte fra Utdanningsetaten, som også forenkler arbeidet. Utfordringene som fantes før finnes ikke lenger i samme grad takket være ressursplanleggingsverktøyet.
Tobias Winterliv
Rektor, Lillhagen Rektorområde i Gävle

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe nettopp din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.