Balco samler hele konsernet i Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse

Balco Group
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Minimert risiko for feilberegninger, et samlet syn på bærekraftsarbeidet og mindre enkeltindivid-avhengighet er noen av effektene Balco har sett etter implementeringen av Stratsys. Her forteller Kerstin Hessmann og Henrik Nilsson i Balco hvordan de jobber med Stratsys sitt bærekraftsprodukt og hvilke ambisjoner de har med systemet fremover.

Bakgrunn

Balco er et svensk selskap som jobber med å utvikle, produsere og montere balkongsystemer og innglassinger. Selskapet er basert i Växjö med datterselskaper i Danmark, Norge, Tyskland, Nederland og England. Målet deres er å levere klimasmarte produkter med minimal klimapåvirkning og være bransjeledende innenfor miljøarbeid.

Før Balco implementerte Stratsys, ble bærekraftsarbeidet primært håndtert i Excel. Målet med Stratsys er å få en samlet oversikt over bærekraftsarbeidet og at hele konsernet skal kunne rapportere inn på samme måte.

– Da vi jobbet med Excel fantes det ingen mulighet for å få konsoliderte beregninger. I Stratsys har vi støtte ved å kunne bruke utslippsfaktorer, samt å kunne konsolidere bærekraftstallene, innleder Kerstin. Nå kan vi på en enkelt måte få frem alle data og sammenligne med tidligere perioder, det gir oss veldig mye mer trygghet i rapporteringen.