Minimert risiko for feilberegninger, et samlet syn på bærekraftsarbeidet og mindre enkeltindivid-avhengighet er noen av effektene Balco har sett etter implementeringen av Stratsys. Her forteller Kerstin Hessmann og Henrik Nilsson i Balco hvordan de jobber med Stratsys sitt bærekraftsprodukt og hvilke ambisjoner de har med systemet fremover.

Bakgrunn

Balco er et svensk selskap som jobber med å utvikle, produsere og montere balkongsystemer og innglassinger. Selskapet er basert i Växjö med datterselskaper i Danmark, Norge, Tyskland, Nederland og England. Målet deres er å levere klimasmarte produkter med minimal klimapåvirkning og være bransjeledende innenfor miljøarbeid.

Før Balco implementerte Stratsys, ble bærekraftsarbeidet primært håndtert i Excel. Målet med Stratsys er å få en samlet oversikt over bærekraftsarbeidet og at hele konsernet skal kunne rapportere inn på samme måte.

– Da vi jobbet med Excel fantes det ingen mulighet for å få konsoliderte beregninger. I Stratsys har vi støtte ved å kunne bruke utslippsfaktorer, samt å kunne konsolidere bærekraftstallene, innleder Kerstin. Nå kan vi på en enkelt måte få frem alle data og sammenligne med tidligere perioder, det gir oss veldig mye mer trygghet i rapporteringen.

header-logo
Utfordringen
For å få et samlet syn på bærekraftsarbeidet.
Løsningen
Å implementere Stratsys sitt produkt for bærekraftsledelse.
Resultatet
Bedre oversikt over bærekraftsdata, støtte for beregninger og redusert enkeltindivid-avhengighet.
Utvide Minimere

Les mer om Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse

Stratsys sine digitale verktøy hjelper bedrifter mot forbedret bærekraftsarbeid, raskere måloppfyllelse og et enklere arbeidsliv for alle ansatte.

Mindre enkeltindivid-avhengighet og bedre oversikt over bærekraftsdata

– Med Stratsys har vi fått inn hele konsernet i samme system, noe som er en kjempefordel, fortsetter Henrik. Før var vi i stor grad avhengige av enkeltindivider, og hvis noen tilfeldigvis tok feil av en formel, så kunne det bli feilberegninger. Nå har vi mulighet til å spre ut arbeidet på flere personer og har støtte for beregninger i systemet.

I fremtiden håper Balco å få flere nøkkeltall inn i Stratsys og knytte det til handlingsplaner for å samle hele bærekraftsarbeidet i systemet. Slik at konsernledelsen skal kunne aggregere det som skjer i samtlige selskaper og ta beslutninger ut ifra det som er best for gruppen, forklarer Henrik.

– En annen fordel er at vi kan se historiske data og sammenligne mellom selskaper. Vi vet at vi kan stole på den dataen vi får ut og kan føle oss trygge på at det vi rapporterer videre er den sannheten vi ønsker å gi, avslutter Henrik.

Bestill en demo i dag for å se hva Stratsys kan gjøre for din organisasjon