Sammen med Stratsys tar Avanza risikoarbeidet til neste nivå

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Sammen med Stratsys tar Avanza risikoarbeidet til neste nivå</span>
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Når Avanza vokste ut av sitt eksisterende GRC-system, så de nye muligheter i Stratsys. En vinnende kombinasjon av brukervennlighet og måten man møter kundene på avgjorde saken. I dag planlegger de å innlemme stadig flere prosesser i det nye systemet

Avanza har revolusjonert bankbransjen med sin digitale plattform for sparing og boliglån. Visjonen er “å skape en bedre fremtid for millioner av mennesker”. Hvordan det går? I skrivende stund er antall kunder oppe i over 1,7 millioner, og Avanza har vunnet SKIs utmerkelse for Sveriges mest fornøyde kunder – tolv år på rad.

Skalerbarhet og brukervennlighet i fokus

Høsten 2020 fant Avanza ut at de hadde vokst ut av sitt eksisterende GRC-system og hadde behov for å se seg om etter et nytt. Johan Nilsson, Risk Officer hos Avanza, beskriver det som at selskapet på dette tidspunktet gjennomgikk en modningsreise. 

– Det gamle systemet matchet ikke lenger behovene og ambisjonene våre. Vi kjente at vi ikke kunne utvikles og vokse i det. 

Ettersom
Avanza ønsket å ta et skritt videre i utviklingen sin hadde de gjennomført en detaljert behovsanalyse. Johan forteller at det var én egenskap som stod ekstra høyt i kurs: 

– Brukervennlighet var den viktigste parameteren. Det er superviktig at systemet er enkelt å jobbe i, slik at det blir en bratt læringskurve for oss som skal bruke det. Vi ønsket også å kunne koble risikoer og hendelser til prosesser, i stedet for til siloer i form av enheter eller avdelinger – det er nemlig slik vi jobber internt.

Helhetsbildet var en nøkkelfaktor

Etter at Avanza hadde vurdert en rekke ulike systemer, stod Stratsys igjen som vinner. En av de avgjørende faktorene var muligheten til å få et tydelig helhetsbilde og å kunne overvåke og implementere prosesser på ett og samme sted. 

Ifølge Johan var det også tydelig at det nye systemet ville forenkle og effektivisere Avanzas daglige arbeid: 

– Vi så at Stratsys ville gi oss klart større muligheter enn vi hadde tidligere. Og når det gjelder det viktigste kriteriet vi hadde, brukervennlighet, var vi absolutt i mål. Vi ville også få mulighet til å koble risikoer, hendelser, informasjonsklassifisering og så videre opp mot prosesser – akkurat som vi hadde etterspurt. Å kunne se og kutte i informasjonen på den måten er veldig smidig og tidsbesparende. 

Avanza har nå vært kunde hos Stratsys i drøyt ett år. Johan Nilsson beskriver hvordan de tar i bruk systemet i virksomheten sin i dag:  

– Vi bruker Stratsys på overordnet nivå i risikoarbeidet vårt. En viktig del er Risiko & Kontroll, som vi bruker for å vurdere nettopp risikoer og kontroller ut fra en rekke ulike parametere. Når vi identifiserer risikoer som krever spesielle tiltak, bruker vi det også i tiltakshåndteringen vår.  

Kundeservice i fokus

En annen avgjørende faktor ved valg av leverandør var hvordan Stratsys utmerket seg som leverandør og samarbeidspartner: 

– Vi opplevde at Stratsys var et moderne selskap med en kultur som lå nær vår egen. Dessuten var de svært tilgjengelige under hele utvelgelsesprosessen. Så i tillegg til at produktet oppfylte kravene våre, var det i stor grad kjemien mellom oss og Stratsys som gjorde at vi valgte dem. 

Johan kan også bekrefte at Stratsys lever opp til det positive førsteinntrykket han fikk under utvelgelsesprosessen: 

– Vi fikk raskt en god relasjon til teamet hos Stratsys. De er utrolig lyttende og fleksible, noe som selvsagt gjør det enklere å ro i land et så stort systembytte som dette. Stratsys gir oss en helt annen oppmerksomhet enn vi har opplevd tidligere.  Vi setter virkelig stor pris på hvordan de møter oss som kunde – og det kommer man langt med! 

Fortsetter å vokse sammen

Ifølge Johan jobber Avanza akkurat nå med å innlemme enda flere prosesser i systemet. Han nevner blant annet informasjonssikkerhet og kontinuitetshåndtering. 

– I løpet av andre kvartal 2022 skal alle systemeiere og prosesseiere ute i virksomheten begynne å informasjonsklassifisere tilgangene de har i Stratsys. Vi har store forhåpninger om at det kommer til å lette arbeidet. Det blir spennende å se hvordan det fungerer!  

 

johan-nilsson-avanza

Johan Nilsson, Risk Officer hos Avanza