Skolesjefens største utfordringer: tips for å få ressursene til å strekke til

Skolebenker i et klasserom
Skrevet av
Clara Westman
Lesetid
2 min

Skolen står ovenfor nye krav til budsjett, kvalifisert undervisning og bærekraftige undervisningstjenester. Hva kan skolesjefen gjøre for å håndtere de nåværende og kommende utfordringene? Her deler Ola Johansson, virksomhetsleder for grunnskolen i Gävle, sine tips og erfaringer rundt planlegging av skolens ressurser. Ola har tidligere jobbet som både forvaltningssjef i utdanningsstyret i Ockelbo og skoleekspert hos Stratsys.

Økte krav til budsjett, kvalifisert undervisning og arbeidsmiljø

– Den største utfordringen er helt klart økonomien; å forvalte ressurser på en effektiv måte og få budsjettet til å gå opp, begynner Ola. Utover det sliter også mange skoler med å møte kravene til kvalifisert undervisning og skape bærekraftige tjenester for lærerne.

Slik det ser ut nå, vil vi gå over til økt statlig kontroll av skolen fremover. Det vil bli strengere krav og kontroller på skolene fremover, da er det viktig å kunne rapportere hva man bruker ressursene på. Behovet for verktøy som legger til rette for rapportering av skolens ressurser, for eksempel ressursplanlegging, vil bli større.

Ola

Ola Johansson, virksomhetsleder for grunnskolen i Gävle kommune

I dag står skolene overfor lovkrav fra to ulike steder, det er kommuneloven om å føre budsjett og fra statlig side er det krav om kvalifisert undervisning. Fra lærernes side vil kravene også øke fremover. Lærerforbundene slår seg sammen for å bli et sterkere forbund ved årsskiftet, hvilket vil stille nye krav til lærernes arbeidsmiljø.

Ta kontroll over skolens virksomhet med ressursplanlegging

Da Ola jobbet som skolesjef i Ockelbo, brukte de Stratsys ressursplanlegging. Han mener verktøyet var en av de sterkt medvirkende årsakene til at de fikk orden på økonomien og planleggingen av skolens ressurser.

– Med Stratsys ressursplanlegging kan man raskt få oversikt over informasjonen man trenger for å rapportere forvaltning av ressurser, forklarer Ola. Verktøyet kan fortelle i detalj nøyaktig hvor i organisasjonen det mangler kvalifisert undervisning. Det finnes ikke noe annet verktøy som ordentlig oppfyller samme funksjon.

– Den største forskjellen etter at vi innførte Stratsys var at vi fikk en systematisk måte å jobbe på som vi kunne følge opp. Det ble veldig tydelig hvilke ressurser vi hadde og hva vi måtte gjøre for å fordele dem riktig. Verktøyet skapte både systematikk og trygghet i organisasjonen. Som skoleleder hjalp det meg med å få økt innsikt i virksomheten.

Ressursplanleggingen sørget også for at alle innenfor organisasjonen, for eksempel rektorer, økonomer og lærere, hadde tilgang til riktig informasjon.

– Ved hjelp av verktøyet visste vi i detalj hva vi trengte når det var på tide å rekruttere. Det tillot oss å være mer tydelige i annonseringen og ansette den kompetansen vi virkelig trengte for å fylle hullene.

En annen fordel med verktøyet er at det er lett å få innsikt i og planlegge hver lærerstilling i detalj. Det er viktig å huske på at lærerstillingen omfatter mer enn bare hvilken klasse og hvilke fag læreren underviser i. Tid til å være på vakt og planlegge undervisningen for eksempel, må også planlegges. I Stratsys sin ressursplanlegging kan både lærere og rektorer se nøyaktig hva som inngår i hver respektive lærerstilling. Det er en kraftfull måte å jobbe på, spesielt for rektorene, avslutter Ola.

Vil du vite mer om hvordan Stratsys kan hjelpe din skolevirksomhet? Les mer om Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging her.

Les mer fra vår knowledge hub