Hold styr på nøkkelkomponentene i dobbel vesentlighetsanalyse

to-jenter-diskuterer-ved-datamaskin
Skrevet av
Karl Sandström
Lesetid
2 min

Med den doble vesentlighetsanalysen som en kritisk del av kommende bærekraftsrapporteringskrav, er det avgjørende for selskaper å forstå dens nøkkelkomponenter: påvirkningsvesentlighet og finansiell vesentlighet. Denne artikkelen utforsker disse nøkkelaspektene for å gi deg den kunnskapen du trenger for å forberede deg på fremtidige rapporteringskrav. 

Denne teksten er en republisering av artikkelen Dubbel väsentlighetsanalys - viktiga punkter du behöver ha koll på" som ble publisert på Miljö & Utveckling 2023-10-30. 

EUs nye direktiv, CSRD, styrker kravene til bærekraftsrapportering og har som formål å øke åpenheten, kvaliteten og sammenlignbarheten til bærekraftsdata. Dette gjør at interessenter får et klarere og mer detaljert innblikk i selskapets bærekraftsarbeid.

For å hjelpe selskaper med CSRD finnes European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som skal følges av alle selskaper som rapporterer i henhold til CSRD. Det er i ESRS 1 at kravet om dobbel vesentlighetsanalyse er forklart og gjennom den analysen legges grunnlaget for selskapets bærekraftsrapportering.

Dobbel vesentlighetsanalyse og de to dimensjonene

Den doble vesentligheten deles inn i to deler: påvirkningsvesentlighet og finansiell vesentlighet. En problemstilling anses som vesentlig dersom den oppfyller kravene til enten påvirkningsvesentlighet, finansiell vesentlighet eller begge. 

 • Påvirkningsvesentlighet: Dette aspektet fokuserer på selskapets påvirkning på bærekraftspørsmål og har et innenfra-ut-perspektiv. Det inkluderer vurderingen av både positive og negative effekter som et selskap sin virksomhet har på mennesker og miljø.
 • Finansiell vesentlighet: Denne dimensjonen vurderer hvordan eksterne bærekraftspørsmål påvirker selskapet økonomisk. Utgangspunktet gjøres ut ifra identifiserte risikoer og muligheter knyttet til ulike bærekraftspørsmål. Et bærekraftspørsmål er vesentlig fra et økonomisk perspektiv dersom det forårsaker eller kan forårsake vesentlig økonomisk påvirkning på selskapets utvikling. 

  I den finansielle vesentlighetsprosessen identifiseres informasjon som er av interesse for investorer, långivere og lignende når de vurderer effekten av bærekraftsspørsmål på for eksempel selskapets kontantstrøm, prestasjon, kapitalkostnad eller finansieringskapital.. 


Resultatet av den doble vesentlighetsanalysen
viser hvordan selskapet påvirker bærekraft, og hvilke risikoer og muligheter som finnes. Den identifiserer også de viktigste bærekraftspørsmålene å rapportere på. Det er viktig å merke seg at denne vurderingen ikke er begrenset til selskapets egen virksomhet. Den omfatter også hele verdikjeden, fra leverandører og distributører.


iStock-1393537515 (1)

Fordelene med en systemstøtte i dobbel vesentlighetsanalyse

En systemstøtte kan tilrettelegge gjennomføringen av en dobbel vesentlighetsanalyse i henhold til retningslinjene og kravene til CSRD og ESRS. En systemstøtte kan tilby:

 • Tidsbesparelse og økt presisjon i analyseprosessen.
 • Sentralisert lagringsstyring av data som er relevant for analysen.
 • Standardisering av vesentlighetsvurderinger ved hjelp av innebygde verktøy og maler.
 • Støtte for å utvikle rapporter og dokumentasjon for å kommunisere vesentlige bærekraftspørsmål både internt og eksternt.
 • Tilrettelegge fra et strategisk og kommunikativt perspektiv.   

Fordyp deg i dobbel vesentlighetsanalyse

Da kan vi anbefale guiden vår; hvor du får vite mer om: 

 • Hva en dobbel vesentlighetsanalyse er og hvordan den gjennomføres
 • Hvordan du kan effektivisere arbeidet med dobbel vesentlighetsanalyse

Last ned guide om dobbel vesentlighetsanalyse

dobbel-vesentlighetsanalyse-guide