Grønt lys for EUs nye direktiv om bærekraftsrapportering – CSRD

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Grønt lys for EUs nye direktiv om bærekraftsrapportering – CSRD</span>
Skrevet av
Cecilia Almér
Lesetid
1 min

Bør du rapportere i henhold til CSRD? 28. november ble den endelige godkjenningen av Corporate Sustainability Reporting direktivet hamret ut av EUs Council. Men hva betyr egentlig de nye direktivene og hvordan vil rapporteringsreglene endres? Det får du svaret på her!

Det nye direktivet innebærer at bedrifter snart må publisere mer detaljert informasjon rundt bærekraftsspørsmål. Målet er fremfor alt å øke bedriftenes ansvar og legge til rette for overgangen til en bærekraftig økonomi, men også å gi investorer og andre interessenter bedre forutsetninger for å ta velbegrunnede beslutninger rundt bærekraftsspørsmål.

CSRD endrer direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD) som ikke lenger stemmer overens med EUs overgang til en bærekraftig økonomi.

De nye reglene betyr at flere selskaper blir holdt ansvarlige for innvirkningen deres på samfunnet ved å rapportere hvordan forretningsmodellen deres påvirker selskapets bærekraft og hvordan eksterne bærekraftsfaktorer (som klimaendringer eller menneskerettighetsspørsmål) påvirker driften.

I tillegg til CSRD kommer europeiske standarder som spesifiserer hvordan og hva som skal rapporteres, produsert av European Financial Reporting Advisory Group (Efrag), til å gjelde.

Nye rapporteringsregler for bedrifter 

De nye reglene for bærekraftsrapportering vil gjelde for

  • store foretak av allmenn interesse med mer enn 500 ansatte
  • alle store foretak med mer enn 250 ansatte og en omsetning på 40 millioner euro
  • alle selskaper som er notert på regulerte markeder (unntatt mikrobedrifter)

Reglene gjelder også for børsnoterte små og mellomstore selskaper, men her er det unntak i en overgangsperiode som kan føre til at anvendelsen av direktivet utsettes til 2028.

Direktivet om å gi en bærekraftsrapport gjelder også for ikke-europeiske selskaper som har en nettoomsetning på 150 millioner euro i EU og som har minst ett datterselskap eller en filial i EU.

Anvendelse av CSRD

Anvendelsen av forskriften vil skje i fire trinn:

  1. Rapportering i 2025 om regnskapsåret 2024 for selskaper som allerede omfattes av direktivet om ikke-finansiell rapportering.
  2. Rapportering i 2026 for regnskapsåret 2025 for selskaper som i dag ikke omfattes av direktivet om ikke-finansiell rapportering.
  3. Rapportering i 2027 for regnskapsåret 2026 for børsnoterte små og mellomstore foretak; unntatt mikrobedrifter, små og ikke-komplekse kredittinstitusjoner og captive forsikringsselskaper.
  4. Rapportering i 2029 for regnskapsåret 2028 for tredjelandsselskaper.

Vil du vite mer om hvordan du rapporterer i henhold til CSRD og andre bærekraftsrammeverk? Stratsys sitt digitale verktøy for bærekraftsledelse hjelper bedrifter med å skape struktur og lovlig etterlevelse i bærekraftsarbeidet.

Les mer om emnet: Slik forbereder du CSRD bærekraftsrapporteringen