3 tips for bærekraftig virksomhet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 tips for bærekraftig virksomhet</span>
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
2 min

Det blir stadig viktigere for bedrifter å jobbe strategisk med bærekraftsarbeidet sitt. Hvorfor bør man prioritere bærekraftsarbeidet og hva kreves for å lykkes? Det går vi gjennom her.

Hva er bærekraftig virksomhet?

Kort sagt handler bærekraft om at individer, selskaper og organisasjoner i fellesskap tar ansvar for; og håndterer økonomiske, miljømessige og sosiale spørsmål.

Hvorfor bør bedrifter prioritere bærekraftsarbeidet?

I tillegg til at økte krav til bærekraft har fått bedrifter til å vurdere påvirkningen sin på miljø og mennesker, er det store økonomiske muligheter å dra nytte av. For eksempel kan bedrifter som jobber strategisk med bærekraftsarbeidet sitt styrke konkurranseevnen og øke lønnsomheten. Å prioritere bærekraftsarbeidet og skape en bærekraftig virksomhet har derfor blitt av største betydning for de som for eksempel ønsker å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder.

Hvordan kommer man i gang?

For å lykkes med bærekraftsarbeidet må enhver bedrift ha en tydelig, individuell bærekraftsstrategi som er forankret i hele organisasjonen. En stor grunn til at mange bedrifter ennå ikke har startet med det strategiske bærekraftsarbeidet er at det er et gap mellom visjon og handling. De fleste bedrifter har en visjon for hvordan de ønsker å jobbe med bærekraft, men mangler de rette verktøyene eller strategien for å ta ordentlige grep.

For å lykkes med det strategiske bærekraftsarbeidet, må virksomheter gjøre det til en del av bedriftens visjon, samt integrere det i forretningsstrategien og styredokumenter. Dersom man ikke forankrer bærekraftsarbeidet i alle deler av organisasjonen, er risikoen for at ønsket om å redusere klimaavtrykket ikke blir mye mer enn nettopp det – et ønske.

Å sette en strategi for langsiktig bærekraft kan føles vanskelig i starten, men det er ting du kan gjøre for å forenkle prosessen!

3 tips for å lykkes med bærekraftsarbeidet

 1. Øk engasjementet med en transparent måte å jobbe på

  Å engasjere hele organisasjonen i bærekraftsarbeidet er nøkkelen til suksess – og da kreves det en transparent måte å jobbe på. Tenk over hvordan dere kan skape et felles arbeidsområde der dere kan dele informasjon om bærekraftsplanen. Kanskje er det i et digitalt verktøy eller i et Word-dokument som oppdateres kontinuerlig?

  Hovedpoenget er at dere finner en måte å jobbe på som gir hele organisasjonen tilgang til materiell knyttet til bærekraftsarbeidet. På denne måten kan alle følge med på arbeidsprosessen og se hvordan dere ligger an i forhold til målene.

 2. Gjør bærekraftsarbeidet til en del av forretningsstrategien

  For å bli bevisst på hva som fungerer og ikke, er det viktig å følge opp effektene av bærekraftsarbeidet. Sjansen for lønnsomhet er større dersom man behandler bærekraft som et reelt forretningsområde – hvilket betyr at handlinger skal følges opp, resultater skal måles og strategier justeres.

  Ved å integrere bærekraftsarbeidet i bedriftens forretningsstrategi kan man også sikre at bærekraftsmål ikke kommer i konflikt med bedriftens øvrige mål. En bærekraftsplan er så mye mer enn bare et Word-dokument eller en PDF – og det krever gjennomtenkte, forretningsmessige handlinger for å skape ønskelige resultater.

 3. Lag en tydelig struktur for arbeidet

  Det kan være vanskelig å holde styr på alle de ulike strategiene, målene og KPI-ene knyttet til bærekraftsarbeidet. For å unngå misforståelser og dobbeltarbeid er det viktig at dere lager en tydelig struktur for arbeidet helt fra starten av. Det vil legge til rette for gjennomføringen av bærekraftsplanen og gjøre både oppfølging og kommunikasjon betydelig enklere.

  Også her er det fordelaktig å samle alt bærekraftsarbeid på ett sted, slik at dere raskt kan få oversikt over hvordan dere ligger an i forhold til målene. Det gjør det også enklere når det er på tide å sette sammen bærekraftsrapporten; å slippe å lete etter informasjon i flere ulike dokumenter.