Kom i gang med internkontroll

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kom i gang med internkontroll</span>
Skrevet av
Karl Sandström
Lesetid
2 min

Hvordan kommer du i gang med internkontrollarbeidet når det ikke er noen strukturer på plass? Hvordan gjenoppliver du en langsom eller stanset prosess? For å hjelpe deg og organisasjonen din har vi samlet noen av våre beste tips for å hjelpe deg med å sikre ros fra revisorene hver gang de er på besøk.

Steg 1: Utvikle en enkel og tydelig prosess

Dessverre er internkontrollarbeidet i mange organisasjoner sett på som vanskelig og noe "ekstra" som må gjøres på toppen av annet arbeid. Men som vanlig handler det om prosess og prosedyrer – hvordan vi gjør ting.


 1. Utarbeide klare styrende dokumenter

  Sørg for at de er konkrete og at innholdet er tilgjengelig. Unngå vaghet og bryt ned kompliserte prosesser til detaljnivå.

 2. Sett klare forventninger

  Bruk et planleggingshjul! Det er en utmerket måte å bryte ned alle de årlige aktivitetene på og gjøre dem synlige for virksomheten. Klarhet og enkelhet skaper trygghet og tillit.

 3. Vær eksakt i definisjonene

  Utvikle en ordliste! Det vil gjøre det lettere for hele organisasjonen å «snakke det samme» og sikre at alle vet forskjellen mellom risiko, kontroll, vurdering og handling.

 4. Skap oversikt og gjennomsiktighet med et digitalt verktøy

  Å samle all informasjonen på ett sted letter tverrfunksjonell læring og forhindrer at tid og energi går med til å finne opp de samme hjulene om og om igjen.

 5. Integrer internkontroll med forretningsplanleggingen

  Sørg for at alle jobber sammen! Å integrere internkontroller er en god måte å sikre at det ikke blir sett på som en parallell prosess som er på siden av "ekte" arbeid.


Steg 2: Endringsledelse krever mye energi

Med en klar plan og struktur som viser hvor du vil hen og hvordan du kommer dit, er halvparten av kampen allerede vunnet.


 1. Utvikle en klar og realistisk visjon

  Hvor vil vi være med internkontrollarbeidet vårt om 1, 3 og 5 år? Hvis virksomheten har samme forståelse av målene, er det lettere å få med folk på reisen.

 2. Klargjør behovet for endring

  Hvis du ikke kan forklare hvorfor og hvordan internkontroll tilfører verdi, så kan ikke virksomheten det heller. Finn deres spesifikke grunn!

 3. Kommuniser, kommuniser og kommuniser med dine ansatte

  Ingen liker endringer, spesielt hvis de kommer overraskende. En god tommelfingerregel er å kommunisere minst dobbelt så mye som det du mener er tilstrekkelig. Dette er spesielt viktig i forhold til nye måter å jobbe på.

 4. Distribuer og deleger ansvar!

  Sørge for at minst én person sentralt og én person på hvert organisasjonsnivå er en kunnskapsleder med ansvar for å drive arbeidet fremover og oppover. Ingenting bare skjer, minst av alt internkontroll.


Steg 3: Se internkontroll som systematisk forbedringsarbeid

Mye av det du allerede gjør, er faktisk en del av internkontrollarbeidet. Som du vet, er formålet med internkontroll å håndtere de mest relevante risikoene knyttet til for eksempel overholdelse og krav, før de materialiseres. Internkontrollprosessen handler om å skape oversikt og etabler sikkerhet for at det er orden på ting i virksomheten, for deretter å kunne bygge videre på dette fundamentet.

Mange virksomheter gjør den feilen at de fokuserer på evalueringen. Ikke glem at det meste av arbeidet ligger i kontinuerlig forbedring av virksomheten. Først når dette er gjort, finnes det noe som er av verdi å evaluere.

Steg 4: Og endelig – ha et passende ambisjonsnivå

Når folk ikke er vant til en strukturert internkontrollprosess, er det viktig å huske at det er et maraton, ikke en sprint. Våg å erkjenne at forandring tar tid, og at etablerte måter å jobbe på ikke endres over natten.

Start arbeidet ved å sette rimelige forventninger, for eksempel å be hver del av virksomheten om å vurdere risikoen og identifisere bare de fem mest avgjørende. Disse fem krever en risikostyringsplan, inkludert reduksjonskontroller, forbedringstiltak og oppfølging. Øk forventningene neste år.

Og husk: Ett skritt fremover er bedre enn ingen skritt i det hele tatt!

Vil du lese mer om risikostyring? Les mer om produktet vårt her.