Hva er TCFD og hvordan påvirker det selskapet mitt?

TCFD
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
2 min

Hvor godt kjenner du bærekraftsrammeverket TCFD? I dette blogginnlegget får du vite hva TCFD innebærer, hvorfor du skal rapportere i henhold til rammeverket og hvordan du gjør det i virksomheten din.

Hva innebærer TCFD?

Task Force On Climate-related Financial Disclosure (TCFD) er et rammeverk som hjelper organisasjoner med å kartlegge og forebygge deres klimarelaterte økonomiske risikoer.

Formålet med rammeverket er å skape innsikt i hvordan klimaendringer vil påvirke de økonomiske utsiktene til virksomheten. Det som skiller TCFD fra de andre rammeverkene er at det bygger på klimaets effekt på selskapet, snarere enn selskapets effekt på klimaet.

Hvorfor skal selskapet mitt rapportere i henhold til TCFD?

TCFD kan brukes av alle bedrifter, store og små. Bedrifter som ikke aktivt tar hensyn til klimaendringer risikerer å støte på problemer senere. TCFD oppfordrer virksomheter til å jobbe løpende med å forebygge fremtidige klimarelaterte økonomiske risikoer.

Formålet med TCFD er å øke forståelsen for de økonomiske risikoene og mulighetene som klimaendringer vil innebære for virksomheter. Rammeverket hjelper bedrifter med å identifisere, håndtere og rapportere klimaets økonomiske påvirkning på organisasjonen. Retningslinjene inneholder viktige elementer som strategi, måletall, mål, risikostyring og ledelse.  

Hvordan rapporterer man i henhold til TCFD?

 

1. Finn ut hvilke andre rammeverk dere bruker

En god start er å se over hvilke bærekraftsrammeverk dere allerede bruker. Kanskje er det slik at dere allerede rapporterer i henhold til for eksempel EU-taksonomien, GRI eller Agenda 2030? I så fall er det en sjanse for at dere allerede lever opp til en del av TCFDs retningslinjer. Start her for å unngå dobbeltarbeid.


2. Bestem hvilke anbefalinger som er relevante

Les gjennom TCFDs anbefalinger og avgjør hvilke som er relevante for din bedrift. Faktorer som hvilken type virksomhet dere driver og hvor store dere er vil påvirke hvilke anbefalinger dere bør fokusere på.

 

3. Vær transparent i rapporteringen

Innse at dere ikke vil klare å oppfylle alle kriteriene på en gang, at dere ikke har alt på plass fra starten av er helt greit. Det beste er å være transparent og også rapportere de punktene der dere kommer til kort. TCFD bygger på langsiktig klimaarbeid hvor det er stort potensiale for utvikling og forbedring!

Vil du vite mer om hvordan du rapporterer i henhold til TCFD og andre bærekraftsrammeverk? Stratsys sitt digitale verktøy for bærekraftsledelse hjelper bedrifter med å skape struktur og lovoverholdelse i bærekraftsarbeidet sitt. Her kan du lese mer om verktøyet og teste det gratis.