Hva betyr ESG og er det noe for meg?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hva betyr ESG og er det noe for meg?</span>
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
1 min

ESG er et mål som bedrifter kan bruke for å beregne sin påvirkning på miljøet. Det er også en måte for investorer å finne og sammenligne bærekraftige selskaper som er verdt investeringen deres. Men hva betyr egentlig ESG og hvem bør bruke det? Det får du vite her!

Hva er ESG?

Environmental, Social and Governance (ESG) er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er. Formålet med ESG er å gjøre det lettere for investorer å finne bærekraftige selskaper å investere i.

Standarden gjør det mulig å kartlegge og sammenligne selskaper basert på bærekraftskriterier. Tidligere har investorer hovedsakelig vurdert selskaper ut ifra et økonomisk perspektiv, men i senere tid har det blitt stadig viktigere å inkludere miljøaspektet også.

ESG er basert på de tre hovedkriteriene miljø (Environmental), samfunn (sosial) og styring (Governance).

Environmental

Alle virksomheter påvirker miljøet på en eller annen måte, for eksempel ved transport, utslipp, avfall eller strømforbruk. Det er viktig å være både bevisst på bedrifters direkte og indirekte påvirkning på miljøet.

Social

Bedrifter har et sosialt ansvar overfor samfunnet og sine ansatte. Derfor er det nødvendig å kartlegge arbeidsforholdene til virksomheten, ikke bare i første ledd, men også i andre og tredje. Det er viktig at virksomheten har innsyn i hele forsyningskjeden og tar et tydelig standpunkt når det gjelder spørsmål som arbeidsforhold, barne- og tvangsarbeid.

Governance

Et bærekraftig selskap krever effektive styringsprosesser. Det er derfor viktig å gjennomgå styrets rolle og sammensetning. Finnes det forebyggende arbeid mot bestikkelser og korrupsjon innad i selskapet? Man ser også på fordelingen av individer i lederstillinger basert på faktorer som kjønn og mangfold.

Hvorfor ESG?

ESG er et tiltak som fremmer ansvarlige og bærekraftige investeringer. Bedrifter som jobber med ESG kan øke konkurranseevnen sin ettersom de viser en klar bevissthet rundt bærekraft. Det er ikke uvanlig at bedrifter som tar stilling til miljøspørsmål øker attraksjonskraften sin både blant kunder og medarbeidere.

Men bærekraftsarbeid er ikke bare en bedriftsinvestering, det er også en måte å forhindre fremtidige risikoer og utgifter på. Det er meget mulig at det innføres nye lovkrav og utgifter for virksomheter som har stor miljøpåvirkning i fremtiden. Hvorfor ikke ta grep og forberede seg på det allerede nå?

Hvem kan anvende ESG?

Alle virksomheter kan bruke ESG til å beregne innvirkningen deres på miljø, samfunn og styresett. Standarden hjelper bedrifter med å øke bevisstheten rundt miljøpåvirkning, korrupsjon og arbeidsforhold. Investorer og forbrukere kan bruke ESG til å finne bærekraftige selskaper å investere pengene sine i.

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan jobbe med ESG og andre bærekraftsrammeverk? Sjekk ut Stratsys sitt digitale verktøy for bærekraftsledelse.