Bærekraftsrapportering – hva er det og hvordan kommer jeg i gang?

Bærekraftsrapportering
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
2 min

Tenker du på å ta frem en bærekraftsrapport, men er ikke helt sikker på hva bærekraftsrapportering er eller hvor du skal begynne? Ingen grunn til bekymring, vi hjelper deg med å komme i gang! La oss se nærmere på hva en bærekraftsrapport er, hva den skal inneholde og hvordan du kommer i gang. Nå hopper vi i det!

Hva er bærekraftsrapportering?

En bærekraftsrapport er en måte å vise og tydeliggjøre hva en bedrift har oppnådd i arbeidet sitt for en langsiktig bærekraftig utvikling. Selve rapporten skal inneholde all informasjon som trengs for å kunne forstå konsekvensene av bedriftens virksomhet og hvordan den påvirker omgivelsene sine. Det er visse krav til bærekraftsrapportering som bør krysses av.

Hva skal en bærekraftsrapport inneholde?

Ifølge loven skal en bærekraftsrapport omhandle fem ulike områder: miljø (for eksempel bruk av energi og vann, samt klimagassutslipp og annen forurensning), sosiale og personalrelaterte spørsmål (f.eks. likestilling, arbeidsforhold, helse og sikkerhet, dialog med lokale grupper) samt menneskerettigheter og kampen mot korrupsjon.

Det betyr at dere skal redegjøre for hvordan bedriften din påvirker disse områdene, både positivt og negativt, samt hva dere gjør for å oppnå et bedre resultat. Dette kan innebære å klimakompensere for negativ miljøpåvirkning eller langsiktig arbeid for å legge om til en mer bærekraftig produksjon.

Spørsmål å stille dere selv før bærekraftsrapportering i forhold til disse fem områdene:

  • Er området relevant for bedriften din?
  • Hvilken innvirkning har bedriften?
  • Hvordan påvirkes bedriften?

CSRD - fremtiden for bærekraftsrapportering

Med innføringen av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tar bærekraftsrapportering et stort skritt fremover. CSRD har som formål å øke åpenheten rundt selskapers miljø-, sosiale og ledelsesspørsmål (ESG) ved å utvide rapporteringskravene til å inkludere alle store foretak og børsnoterte selskaper innenfor EU. Dette initiativet vil kreve at selskaper gir et mer detaljert og standardisert bilde av bærekraftspåvirkningen deres.

For å tilpasse seg disse nye kravene, bør selskaper begynne å evaluere sine nåværende rapporteringsprosesser og forberede seg på å møte CSRD sine strengere standarder. Ved å gjøre dette kan bedrifter ikke bare overholde lovgivning, men også demonstrere sitt engasjement for bærekraft, og dermed styrke merkevaren sin og relasjoner med interessenter.

Hvordan kommer jeg i gang med bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering kan høres komplisert ut, men heldigvis finnes det retningslinjer å ta utgangspunkt i.
GRI (Global Reporting Initiative) har utviklet retningslinjer som kan være en god standard å ta utgangspunkt i. Man må imidlertid huske på at disse retningslinjene er omfattende og hovedsakelig rettet mot store globale selskaper. Vi har benyttet anledningen til å oversette og «koke ned» GRI sine retningslinjer til en enkel og fleksibel guide som vi kaller: 10 prinsipper som hjelper deg med å bærekraftsrapportere.