Tydeliggjør retningen med virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging er et verktøy som hjelper deg med å prioritere, tydeliggjøre og skape delaktighet i virksomhetens målsettinger. Du får en strukturert flate som visualiserer planlegging og oppfølging for alle deler av organisasjonen. Slik skaper du en tydelig retning mot bedriftens målsettinger for alle medarbeiderne.

verksamhetsplanering-stratsys (1)

227 000 +

brukere av Stratsys produkter og plattform.

200 +

systemer som kan integreres med Stratsys.

500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Målsetting

Visualiser målene

Med Stratsys virksomhetsplanlegging kan du visualisere hvordan virksomhetens overordnede mål brytes ned til strategier og aktiviteter på alle nivåer i organisasjonen.

Du ser tydelig hvordan aktivitetene støtter strategien og kan være sikker på at alle jobber mot samme mål. Dessuten øker transparensen i organisasjonen, slik at medarbeiderne føler delaktighet og engasjement.
Oppfølging og analyse

Få mer tid til analyse

Når du kan dele all relevant informasjon i analysevisninger, frigjør du tid som kan brukes på dypere analyser og løpende forbedringsarbeid.

Den felles flaten gjør at dere kan kommunisere med hverandre, og du kan skrive kommentarer til aktiviteter i sanntid. Du får tydelig oversikt over daglige oppgaver, og du får automatiske varsler når noen ønsker din oppmerksomhet.
Rapportering

Forenkle rapporteringen

Ved å håndtere rapporteringsprosessen i Stratsys samler du all informasjon på ett sted. Du kan hente ut månedsrapporter, delårsrapporter og årsregnskap med noen få tastetrykk.

Dessuten blir det generert automatiske rapporter som inneholder økonomitabeller, kommentarer og analyser. Eksporter deretter de ferdige rapportene for utskrift eller nettpublisering for økt transparens.

Hvorfor velge Stratsys virksomhetsplanlegging?

Transparent rapportering

Med automatisk rapportgenerering lager og deler du enkelt rapporter slik at alle kan få innsyn i resultatene.

Engasjer medarbeiderne

Virksomhetsplanlegging øker transparensen rundt hva dere gjør og hvor dere er på vei, noe som skaper delaktighet og engasjement.

Få ting gjort

Jobb virkelig agilt. I verktøyet kan du følge aktiviteter og utfall i sanntid. Det gjør det enklere å agere proaktivt og få en effektiv organisasjon.

Nå målene sammen

Takket være et samlet overblikk og effektiv kommunikasjon er dere ett skritt nærmere å nå virksomhetens mål.

Hva sier kundene våre om Stratsys?

Slik ble Bostads AB Mimer bedre på målstyring og oppfølging

Den langsiktige effekten av Stratsys og vår måte å jobbe på er at vi har blitt en mer målrettet organisasjon, sier Jörgen. I dag snakker vi om å nå mål på en helt annen måte enn før. Stratsys har også gitt oss et felles sted å samle all informasjon, systemet har erstattet Excel- og Word-dokumentene vi jobbet med tidligere.
Jörgen Brokås
Bostads AB Mimer

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.