Virksomhetsplanlegging

Tydeliggjør retningen for økt delaktighet

Med Produktet Virksomhetsplanlegging er det mulig å på en samlet måte prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten.

BESTILL EN DEMO

Målsetning

Med Stratsys virksomhetsplan visualiseres hvordan virksomhetens overordnede mål kan deles inn i strategier og aktiviteter på alle nivåer i organisasjonen. Tydeliggjør hvordan de ulike aktivitetene til enhetene kobles mot den overordnede strategien og sikre måloppfyllelse. Øk transparensen i organisasjonen og skap meningsfullhet på enhets- og individuelt nivå. Juster planen din i sanntid, prioriter aktiviteter og fordel ansvaret mellom roller.

Oppfølging og analyse

Få mer tid til analyse takket være redusert administrasjon av oppfølging og rapportering. Gi ledere tilgang til analysevisninger med all relevant informasjon samlet på ett sted og frigjør for analyse og pågående forbedringsarbeid. Kommuniser i et felles område og kommenter status for pågående aktiviteter i sanntid. Lag en tydelig oversikt over daglige To-do-er og motta automatiske påminnelser når en bestemt oppgave krever din oppmerksomhet.

Rapportering

Forenkle rapporteringsprosessen for medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Gjennom å bruke rapporteringsprosessen i Stratsys kan dere samle all informasjon på ett sted og generere automatiske rapporter som inneholder både økonomitabeller, kommentarer og analyser. Opprett månedsrapporter, delårsrapporter og årsrapporter med noen få tastetrykk. Eksporter deretter ferdige rapporter i PDF- eller Word-format for utskrift eller publisering på nettet, for økt transparens.

FAQ

Hvor mange lisenser trenger vi?

Det er lurt å tenke gjennom hvor mange lisenser dere trenger. Et tips er å kjøpe inn nok lisenser til å dekke det første ledernivået, og legge til flere brukerlisenser som alternativ.

Bør vi være helt ferdig med styringsmodellen før vi digitaliserer den?

Bør vi være helt ferdig med styringsmodellen før vi digitaliserer den? – Du blir aldri helt ferdig! Se på det som en endringsreise, der det digitale verktøyet er en støtte når du utarbeider styringsmodellen. Det vil være litt lettere å identifisere forbedringsområder når hele virksomheten ser på det samme bildet av virkeligheten.

Har dere allerede en styringsmodell dere er fornøyde med og som er godt forankret? Flott! Da er det viktig at det nye verktøyet er fleksibelt og passer til den aktuelle modellen, og til fremtidige endringer av modellen. Et verktøy skal kunne tilpasse seg virksomheten – ikke omvendt.

Hvordan kan vi fordele dette i organisasjonen?

Vi anbefaler at dere fordeler ansvar i organisasjonen på den måten at noen i hver enhet har et ekstra ansvar som gjelder systemet. I noen tilfeller kan det handle om tekniske problemer, og i andre tilfeller innholdsproblemer – for eksempel spørsmål om utvikling av modellen og måten å jobbe på.

Mange av kundene våre sørger for å dele ansvaret, slik at de reduserer sårbarheten. Det finnes heller ikke alltid ressurser til å ansette en helt ny person som bare jobber som systemforvalter.

Hvordan sikrer vi at systemet brukes?

Dere vil selvfølgelig unngå at det nye systemet blir «enda et system som ingen bruker». Ikke glem styringsmodellen! Det er viktig at dere fastsetter en tydelig styringsmodell som viser hvilke ansvarsroller som finnes.

I Stratsys er styringsmodellen en standard del av implementeringsprosjektet, der vi drøfter hvem som eier systemet, hvem som skal være ansvarlig for tekniske spørsmål, hvem som leder workshops internt osv.

Vi lager også en plan for hvordan dere kommer i gang etter at systemet er på plass. Det kan være alt fra å kjøre forskjellige workshops, til opplæring i både systemer og arbeidsmetoder.

Hvordan ser implementeringen ut?

Dere må ta høyde for at den første planleggings- og oppfølgingsperioden blir en innføringsperiode. Hvis dere skal endre arbeidsmetode, regn med at det vil kreve litt ekstra innsats og ressurser fra dere. La systemet være verktøyet som gjør den nye arbeidsmetoden enklere å bruke.

Husk å kommunisere at det ikke handler om nye arbeidsoppgaver, men å gjøre det dere allerede gjør på en mer effektiv måte. I lengden er målet å spare tid på rapporteringen som heller kan brukes til analyse og utvikle virksomheten.

Les mer i Knowledge Hub