Vattenfall Vattenkraft virksomhetsstyrer med Stratsys

Vattenfall Vannkraft
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
3 min

Økt åpenhet, forbedret struktur og proaktiv beslutningstaking har vært noen av fordelene da Vattenfall Vattenkraft implementerte Stratsys sitt verktøy for virksomhetsstyring. Her forteller Carina Sundström, Business Developer, hvordan selskapet tar i bruk Stratsys i arbeidet sitt med virksomhetsplanen.

Bakgrunn

Vattenfall Vattenkraft eier og driver rundt hundre vannkraftverk, hvorav de fleste er lokalisert i Sverige og en del i Finland, Tyskland og Nederland. Vattenkraft står for en stor andel av morselskapet Vattenfalls totale strømproduksjon, og det er den viktigste fornybare energitypen innenfor Vattenfalls produksjon. Konsernet har som mål å bli fossilfrie og klimanøytrale senest i 2050. For å nå dette målet så Vattenkraft behovet for en effektiv og strukturert virksomhetsplanlegging som klart støtter opp under deres strategiske visjon.

Arbeidet før og etter innføringen av Stratsys

Før Vattenfall Vattenkraft implementerte Stratsys sitt verktøy for virksomhetsplanlegging, hadde selskapet ulike lagringssteder for virksomhetsplanene sine, noe som gjorde det vanskelig å få oversikt over arbeidet og skape en enhetlig struktur for hele organisasjonen.

– Vi jobbet med ulike enheter som vi kaller det, forklarer Carina. For eksempel er Produksjon en enhet, Vedlikehold en annen, Prosjekter og teknikk en tredje og så videre. Alle disse enhetene hadde virksomhetsplanene sine i egne Excel og PowerPoints, noe som gjorde det vanskelig å få oversikt.

– Jeg har nok sjelden hørt så mange positive refleksjoner i de gruppene jeg hadde privilegiet å være med og vise Stratsys i. Det er til og med slik at grupper selv har fortalt meg at det her er første gangen de virkelig ser hvordan alt henger sammen, fra konsernets hovedstrategi og helt ned til gruppenivå. Vi har også grupper som selv har tatt initiativ og vil legge inn aktiviteter for å støtte opp under slik at vi når målene.

"Nå kan vi tilby de ansatte en fantastisk åpenhet."


Vattenfall kundcase bild-2

Carina Sundström, Business Developer

Hun forteller videre at det har vært verdifullt å få alle virksomhetsplanene samlet på ett sted og kunne vise de ansatte hvordan alt henger sammen.

– Nå kan vi tilby denne fantastiske åpenheten, der alle ansatte kan gå inn i Stratsys og se på virksomhetsplanene. På et avdelingsmøte eller gruppemøte kan vi enkelt hente frem Stratsys for å se hvordan det går for oss, noe som ikke var mulig tidligere år.

Virksomhetsstyring fra bedriftsledelse til avdelingsnivå

Før Stratsys kom inn i bildet, var det opp til hver enkelt enhet å lagre sin planlegging og oppfølgning; på sin egen måte, noe som skape en rotete og lite håndterbar situasjon.

– Den største forskjellen etter at vi innførte Stratsys er mer orden og ryddighet. I dag legger vi inn våre strategiske aktiviteter i virksomhetsplanen i Stratsys og bryter dem ned, slik at alle forstår hvordan de skal bidra for at vi skal klare det hovedmålet. Det er en klarhet i Stratsys som er vanskelig å få til i Excel eller noe annet hjemmelaget system.

"Den største forskjellen etter at vi innførte Stratsys er mer orden og ryddighet."


Hos Vattenfall Vattenkraft har åpenhet og struktur vært noen av de største forskjellene etter at selskapet implementerte Stratsys Virksomhetsplanlegging. Det har vært en stor gevinst at man kan gå inn fra alle ulike enheter og se på hverandres rapporteringer og se hvordan det går med resten av virksomheten. Målet med investeringen i Stratsys var å innføre orden og ryddighet, og det synes Carina de lyktes med.

– Jeg merker det fremfor alt på ledergruppemøtet vårt. Tidligere tok det betydelig lengre tid å komme frem til hva vi skulle rapportere på. Nå kan vi enkelt forberede oss til møtet ved hjelp av Stratsys, samtidig som vi får tid til overs og kan begynne å tenke mer proaktivt.

Brukervennlig med den røde tråden i fokus

Stratsys har også vært en del av foretakets arbeid for å bli mer datadrevet. Vattenfall Vattenkraft jobber aktivt med å digitalisere prosessene sine og heve den laveste kompetansen hos sine ansatte slik at alle skal ha et grunnleggende nivå i digitalisering.

– Det er tydelig at Stratsys har bidratt til digitaliseringen, med et verktøy som er lett tilgjengelig for alle. Et verktøy som er brukervennlig og hvor man enkelt finner det man leter etter. Det er lett å forstå og har en tydelig rød tråd, mener Carina.

Ved å starte i mindre skala og bygge videre på det over tid, har organisasjonen kunnet tilpasse seg og utvide bruken sin i verktøyet i et overkommelig tempo.

– Verktøyet er intuitivt og det er ikke vanskelig å forstå hvordan man finner frem i Stratsys. Det er bygget opp slik at man kan prøve seg frem og lære seg med tiden. Vi har også valgt å skalere ned ganske mye i begynnelsen. En fordel er at vi kunne begynne i mindre skala og bygge videre på det alt etter som, det er en klar suksessfaktor at man kan gjøre det sånn.

Vellykket implementering med enestående support

– Erfaringene våre med å implementere Stratsys har vært veldig gode, forteller Carina. En stor suksessfaktor med implementeringen var at Stratsys sine konsulenter var med som støtte hele veien. Vi fikk gode råd og hadde mulighet til å bygge opp arbeidet stegvis.

– Avslutningsvis vil jeg si at supporten er fantastisk og veldig rask. Jeg har fått veldig god hjelp med bilder og instruksjoner som forklarer steg for steg hvordan jeg skal gjøre ting. Stratsys sin brukermanual er også enestående og bidrar til brukervennligheten i produktet. Det er også gøy at det skjer mye i produktene, det merkes at de oppdateres og at det som finnes der er aktuelt og verdifullt, avslutter Carina.

"Avslutningsvis vil jeg si at supporten er fantastisk og veldig rask."